Tweelingzielen


Alle dogma's uit de weg geruimd

Beste lezer die gelooft in negatieve verhalen over tweelingzielen, die denkt zijn tweelingziel te zijn tegen gekomen en er een romantisch cliché beeld van heeft, vele verhalen heeft gelezen uit oude internetpagina's of boeken, schuif alles maar aan de kant. Mijn bevindingen zijn persoonlijk, maar ook door verhalen van anderen.

Ten eerste wil ik ook meegeven dat de werkelijke herenigingen tot stand zullen komen in de genoemde indigo/crystal/sterren/earth-angels/blauwe straal/ kinderen omdat deze mensen een zeer belangrijke taak op aarde te vervullen hebben in dit aquariustijdperk. Daarnaast is er nog een ander ras waarvan mij nog niet zoveel bekend is op dit moment.

 

Wil jij weten of je daartoe behoort? Wil ik je naar dit artikel verwijzen:

https://www.nieuwetijdskind.com/ben-jij-van-de-blauwe-straal-blue-ray/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=SW

 

 

 

Zij die een belangrijke taak te vervullen hebben

Het zijn die mensen die buiten de boot vallen door hun anders zijn, heldervoelend, helderziend, helderwetend het zijn healers met ongekende kracht die zij nog dienen te ontdekken. Deze mensen maken nu in deze tijd zware transformatieprocessen mee, niet alleen met hun tweelingziel als ze deze hebben. Worden vaak van een pad geduwd in hun leven waar ze niet behoren te zijn. Onzekerheid en onbegrip jegens deze mensen is groot in de maatschappij. Worden vaak als autistisch of hooggevoelig bestempeld en zijn niet op hun plek waar over koetjes en kalfjes wordt gepraat. Het zijn binnenvetters en goudeerlijk, maar durven zich niet uit te spreken omdat niemand hun denkwijze begrijpt. Deze mensen zijn echter de pioniers van dit nieuwe tijdperk en zij ontwaken nu in grote getalen, moeder aarde dwingt ze om snel te groeien. In zichzelf, maar ook tot wie bij ze horen.

Waaronder ook hun tweelingziel, samen bezitten ze namelijk ongekende krachten wanneer deze gebundeld worden. Dit brengt een grote verantwoording met zich mee en dit mag niet lichtzinnig worden opgevat.

Niet samen komen zou geen van beide niet ten goede komen, de steun van een partner zal onmisbaar zijn in de tijden die er aan zitten te komen.

Als je nu al twijfelt of je tot deze groep behoort, je mag blij zijn want de taak die op de schouders van deze mensen berust is een lange pijnlijke weg te lopen maar noodzakelijk om de mensheid verder te doen ontwaken en te leren op een andere manier te gaan leven en anders met deze aarde om te gaan.

 

 

De “vermeende” tweelingziel of “tweede” ontmoeting

Redelijk vlak na het ontdekken van je werkelijke tweelingziel ontmoet je een tweede persoon, meestal ook van hetzelfde geslacht als jou tweelingziel die verrekte veel lijkt op jou en je tweelingziel.

Ook ik heb deze ontmoeting ervaren. Je deelt ook gedachten en je houdt onvoorwaardelijk van elkaar, van mij maar ook meerdere verhalen is mij bekend dat deze persoon een kind is geweest in een vorig leven. Maar er zijn meer mogelijkheden dus pin je hier niet aan vast. Je kunt verliefd op deze persoon worden, maar toch voel op een of andere manier dat het niet gaat werken tussen jullie twee. Deze persoon vervult een spiegel functie en is vaak totaal niet zo spiritueel bezig, gelooft wel dingen maar dat leven past totaal niet in dat van jou.

Vele websites en personen noemen dit vaak je 'tweelingvlam' en vertellen dat je meerdere tweelingzielen hebt, dat komt hier vandaan.

De reden dat je meer mensen tegen komt heeft er mee te maken dat er nog "zielstukken" van jou niet zijn geheeld of opgelost. Zielstukken verlies je (dus een deel van jezelf) wanneer je een trauma op loopt in welke vorm ook of als je iemand verliest die jou dierbaar is. Je vindt deze stukken terug in andere zielen. Hoe meer andere zielen jij treft hoe meer stukken jij nog niet hebt opgelost.

Je kunt meerdere 'tweelingzielen' hebben, sommige hebben er twee of drie wat om dezelfde reden is, dit betekend nog steeds hetzelfde. Ook kun je broer en zusterzielen tegen komen, het komt er allemaal op neer dat jij daarmee een spiegel voor krijgt voor hetgeen jij nog mag helen in jezelf. Zielsreizen kunnen dit uiteindelijk oplossen en jezelf compleet maken. Er zijn veel benamingen en labels aan gegeven maar komen allemaal op dit ene principe neer uiteindelijk, wat voor naam je ook geeft aan het fenomeen. 

 

Zielverwanten versus tweelingzielen

In elke zielengroep komen de zielen dichter tot elkaar gaande elke hereniging. De hereniging is het uiteindelijke doel van de hele schepping, het is dus niet zo dat het niet, niet plaats kan vinden.

Voorgaande aan de hereniging ben je met een zeer nauwe zielsverwant vast getrouwd of samen geweest, deze persoon staat heel dichtbij je. Uiteindelijk zal je voelen dat je niet meer de liefde voor deze persoon kan voelen die je ooit had. De tweelingziel triggert je namelijk om verder te gaan, deze zielsverwant is namelijk een broer of zusterziel en het zal heel onnatuurlijk voelen om nog langer gemeenschap met deze ziel te hebben. De relatie zal uiteindelijk een beetje 'doodbloeden' zo gezegd. Hoeveel pogingen er ook gedaan worden deze relatie te helen het lot zal de tweelingziel uiteindelijk toch samen brengen als zij hier samen een taak hebben.

De nauwe verwanten broer en zuster zielen blijkt vaak ook nog dat daar karma tussen ingelost moet worden voor de tweelingziel samen mag komen. Er zullen altijd blokkades tussen staan vanuit het verleden of vanuit dit leven.

De “vermeende” tweelingziel is iemand die mede nauw verwant is met alle partijen is mijn persoonlijke ervaring. Maar dat kan voor ieder ook anders liggen.

 

 

Karma inlossen, blokkades opheffen en helen

Er berust een zeer zware taak bij de bewuste partij van de tweelingzielen om de “onbewuste” partij bewust te krijgen van zichzelf. Er is er altijd eentje in een onbewuste fase die alles ontkent, het is belangrijk dat hij/zij ontwaakt in zichzelf en in de onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf.

Door heling toe te passen op de andere helft kunnen blokkades uit verleden worden opgelost en kan de onbewuste partij zich dus bewust worden van wat er werkelijk gaande is tussen jullie.

Veel pijn wordt er geleden en een transformatieproces zal voor beide partijen aan de orde zijn, dit kan zeer lang en ondraaglijk zijn en het is uiteindelijk aan de bewuste partij om alle patronen te doorzien en te doorbreken te helen en in te lossen wat er nodig is, soms ook voor de onbewuste partij.

Soms werkt men voor twee om alles te doorzien te begrijpen, het is zwaar en je hebt werkelijk geen enkele dag rust vanuit dit proces. Wanneer je je verbind met het universele zal alles in synchroniciteit verlopen en jullie samen brengen op het juiste tijdstip. Na heling is overgave een noodzakelijk kwaad, maar ook het volledig bewust zijn van je eigen gedachten want je brengt alles over op de andere partij. Naast zelf- heling en inzicht in jezelf is volledig bewust zijn van de gedachten echt noodzaak.

Vele zitten tevens in hun laatste leven, de laatste incarnatie. Mede daarom komen ze samen om hun werk te doen en zullen beide devotie mogen ontvangen.

 

 

Helen volgens nieuwe aquariuswetten

Oude lage energiemethodes, vastomlijnde technieken zoals Reiki of reiki aanverwanten methodes ooit gerealiseerd in het zeven chakra systeem zijn uit den boze, al dan niet krachtig. Ik heb mijn methodes volgens ingevingen en deze zijn niet vastomlijnd! Ik heb geleerd vrij hierin te denken en te handelen en bereik hiermee resultaat. Bovendien hebben wij tegenwoordig dertien chakra's en een volkomen anders werkend energie systeem!

Ik werk nog wel met engelen, maar gebruik wat nodig is en werkt, wat niet werkt leg ik op een grote hoop om nooit meer aan te raken.

Deze tijden vragen om logisch nadenken en beredeneren. Ben jij negatief over jou tweelingziel? Hoe kan de andere partij dan ooit positief over jou zijn?

Liefde heelt alles, liefde overwint alles dus zend liefde uit naar hem of haar! Bezin je over het feit dat jullie beide zeer gevoelig zijn en elkaar elke dag beïnvloeden. Hoe jij in je vel zit, zal hij of zij ook zitten.

De heling zit hem in energie bewust leven, lief voor jezelf en hem of haar zijn. Alles wat negatief is te begrijpen waarom dat is wat het is en het vervolgens te helen. Zend liefde uit en doe wat je kunt bedenken vanuit JOU eigen kracht, het zal je worden ingegeven.

Voel je elkaars pijn? Help elkaar dan!

Het feit dat de ander vlucht voor het gevoel is ook omdat het vrij heftig aan doet, vergeef elkaar! Heb begrip voor elkaars gevoel en loop elkaar niet in de weg door te verwijten, neem de ander gewoon zoals hij/zij is!

Aanvaard dat de tijd zijn werk doet en heb geduld, Rome is ook niet in een dag gebouwd!

Deze nieuwe tijd is net begonnen, leer jezelf kennen en heb elke dag in liefde tijd voor je tweelingziel.

Het is tevens een misverstand dat koorden verbroken kunnen worden! Dit kan namelijk niet, je hebt een hartverbinding en een zielcontract dat vast ligt. Je kunt koorden doorsnijden om jullie beide energie te reinigen, dit werkt volgens engelenmethode met Aartsengel Micheal. Dit betekend niet dat je banden breekt!! de hartverbinding met je tweelingziel is er altijd omdat jullie door alle tijden en dimensies heen verbonden zijn en altijd zijn geweest!

Hou jezelf een spiegel voor en je weet innerlijk dat iemand je tweelingziel is, wat men ook zegt! Wie dit niet ervaart kan er nooit over mee beredeneren!

Blijf dus in jezelf en je tweelingziel geloven en visualiseer vooral wat je wel wilt! Het komt goed, want de hereniging is de bedoeling!

Samen zul je leven en je taak vervullen.

 

 

Van 3D naar 5D

Van de derde naar de vijfde dimensie, wanneer beide zielen verlichting hebben bereikt en in staat zijn samen te stijgen naar het hoger bewustzijn zal er in de vijfde dimensie telepathisch contact zijn. Dit heeft een duidelijke functie om jullie samen te brengen, hier kan veel geheeld en hersteld en 'uitgepraat' worden.

Ik heb via deze weg al veel vertrouwen mogen winnen en het is onmisbaar om de liefdesvlam te laten branden. Verwijder je nooit van je tweelingziel maar leer ook loslaten en je eigen leven te leven. In de derde dimensie, de fysieke werkelijkheid zal je in het begin weinig zien van jullie werkelijke contact in de vijfde dimensie. En wanneer de “onbewuste” partij bijvoorbeeld nog in een andere relatie zit met zijn/haar zuster of broederziel, heb dan geduld. Het universum regelt alles om jullie samen te laten komen. En nogmaals geduld, maar blijf elkander geven wat nodig is om elkaar te helpen. Blijf liefdevol en zorgzaam en vooral heel geduldig, want wanneer de energie meer verschuift naar 5D zul je meer in staat zijn om samen te komen.

Mijn ervaring is ook dat mede door de stijgende energie, je langzaam samen dient te komen. De tweelingziel vibratie gaat in hoogte mee met de stijgende energie op aarde maar soms lijkt het wel het dubbele van wat andere ervaren zoveel!

Het lichaam moet zich langzaam aanpassen vanuit het DNA om deze nieuwe hoge vibratie aan te kunnen, het is dus logisch dat je niet meteen heel veel met tweelingziel samen kan zijn dat zou het lichaam gewoonweg niet aan kunnen. Daarom wordt het rustig en geleidelijk aan opgebouwd.

De hereniging zal ook een enorme energiebeweging in gang zetten, dus een goede voorbereiding is gewoon onmisbaar.

Deel de liefde op 5D onvoorwaardelijk en altijd en dat zal helpen om het uiteindelijk in de 3D wereld te manifesteren.

 

 

Een nieuwe revolutie

Zo langzaam zoetjes aan bevind de aarde zich op een punt tot radicale veranderingen, zonder de onvoorwaardelijke liefde van deze prachtige blauwe tweelingzielen is het onmogelijk de wereld door de nieuw komende revolutie te helpen.

Wij 'blauwe engelen' zijn onmisbaar om deze revolutie te begeleiden naar een nieuwe manier van leven veel takken waar je je toe kunt wenden als 'blauwe engel' zijn:

 • Zelfvoorzienend leven

 • Hergebruik recycling

 • Duurzame bouw

 • Nieuwe vormen van energie opwekken

 • Permacultuur

 • Sjamanisme

 • Kruidenleer

 • Werk met dieren

 • Nieuwe economievormen

 • Maatschappelijke vraagstukken zoals zorg etc

 • Alchemie

 • Hemelse geneeswijze

 • Begeleiden en coachen levensvraagstukken

 • Schrijven en informatie delen

 • Liefde overbrengen in elke denkbare vorm

 • Spiritualiteit in de hoogste zuiverste vorm.

 

 

Het zal geen verrassing zijn als je dit leest en tot deze groep mensen behoort. Ik noem ons blauwe engelen omdat ik deze benaming zelf zo door heb gekregen. De engelen van boven zullen ons steunen in onze missie en noemen ons liefkozend zo. Ik behoor zelf tot deze groep en mijn tweelingziel ook.

 

Het is dan ook niet verrassend dat deze onderwerpen ons allen aanspreken. De nieuwe revolutie heeft al deze kennis nodig om straks opnieuw te kunnen beginnen.

 

 

Tot slot

Het huisje boompje beestje idee is op dit moment geen realiteit voor geen enkele tweelingziel, iedereen zit nog ergens in het proces met elkaar.

Maar help elkaar want het is tijd om samen verder te gaan. De vibratie zal ons er toe brengen. Blijft jou tweelingziel wegrennen?

Gebruik de kracht van gedachten en liefde en doorbreek de innerlijke en uiterlijke cirkel en binnen en buiten jullie. En ja ook ik ben daar nog druk mee, maar ik hervind mijn kracht in dit artikel vandaag en ik hoop jullie veel duidelijkheid te hebben gegeven.

De taak die op onze schouders berust,is iets wat we al vanaf onze kindertijd weten, we weten dat we hier zijn met een missie en dat wij op een dag wakker zullen moeten worden om deze te vervullen. Het is nu of nooit, want het ontwaken is begonnen.

 

Laat je niet misleiden door willekeurige mediums en paragnosten, slechts die ook tot de blauwe stroming behoren zullen dit fenomeen in jou ook herkennen. Sinds mijn ontwaking herken ik deze mensen zelf ook. Echter kunnen zij nooit beoordelen of iemand jou tweelingziel is, tenzij deze mediums zelf ook uitverkoren zijn tot deze positie. Andere zullen niet in staat zijn dit te herkennen, blijf dus dichtbij je eigen gevoel. Voel diep in je hart tot jezelf, heb jij die liefde voor die ander? Zonder deze te willen veranderen? Heb je de ander lief zonder haat of nijdgevoelens?

Heb je het gevoel dat jullie herenigd worden? Dan is dat zo! Vertrouw jezelf. En wil je echt hulp zoek dan de juiste personen op, die in hetzelfde zitten als jij en tot jou 'zielengroep' of blauwe stroming behoren, alleen zij zullen je van zuivere informatie voorzien.

Succes in je proces! Ik hoop hiermee alle dogma's uit de weg geruimd te hebben die berusten in die geweldige liefde.

Ja, na dit lange pijnlijke proces apart van elkaar, zul je samen ook nog door dingen heen moeten.

Echter je blijft altijd bij elkaar omdat je in de laatste incarnatie zit, je vele levens hebt geleefd zijn jou krachten ontleend die uniek zijn voor jou en je tweelingziel. Deze krachten worden toegelegd aan onze gidsen boven, maar wij mogen deze op aarde gebruiken om de aarde een handje te helpen.

Je zult altijd bij elkaar zijn in onvoorwaardelijke liefde zodra de energie het toelaat en je beide toe bent aan volledige openstelling van de werkelijkheid in opperste puurheid zoals het is.

 

Gerelateerde artikelen:

Reincarnatie en nu

Reincarnie en zielenpad

Lotsbestemming, tijdlijnen en zielenpad

 

Gerelateerde blogs:

Uitdagingen tweelingzielproces

Heilige relatie, hoe balans vinden en bewaren

Alles over onbegrensde telepathie

Christus bewustzijn

Ware zielsliefde tweelingzielen en verwanten met impact

Ware zielsliefde en de wachtkamer

Het ware zelf- Hartkracht en ontwaking

Zielcontracten

Tweelingzielen en rolverdeling

Taak van de mannelijke energie

Taak van de vrouwelijke energie

Nieuwetijdsrelaties; Een blik vooruit

Ontwaking van het mannelijke en vrouwelijke; de kracht van tegenstelling

Schaduwzijde zielsliefde

 

 

Nieuwetijdsrelaties; Spiritualiteit en seksualiteit

 Ware liefde

<<< Terug naar artikelen pagina