Reincarnatie & invloed op nu


Wat doet reïncarnatie met ons bewustzijn? Ons onderbewustzijn? Hoeveel zegt dat over vandaag de dag in alles wat wij doen?

Veel meer dan je voor mogelijk houdt waarschijnlijk, ik zal het uitlichten in dit artikel.

 

De ziel, hoe ziet die eruit?

De ziel is niet als de geest een vage gedaante die in ons gehuisvest is, de ziel is onzichtbaar, maar wel voelbaar. De ziel is de kern waaruit leven wordt gevormd, het is in feite een ontastbaar deel van onze energie. Onze ziel is namelijk in staat op meer plaatsen tegelijk te verblijven, als jij aan iemand denkt bijvoorbeeld, ben je in feite al een beetje aanwezig bij die persoon. Ben jij heel bewust energie naar iemand aan het sturen vangt het onderbewustzijn die energie altijd op. Afhankelijk van hoe bewust jij van je ziel bent vang jij deze informatie wel of niet op.

De ziel is een ver reikende energie, onze aard, die wij alle eeuwen die wij leven met ons meedragen en zullen dragen tot in de eeuwigheid. Deze aard wordt gevormd door alle levens die wij hebben geleefd en nog gaan leven, deze aard, deze energie die wij meedragen is zowel voor ons uiterlijk, als karakter als dagelijks gedrag, handelingen en ideeën, keuzes en gedachten afhankelijk. Deze maakt ons in het geheel wie wij nu zijn. Alles wat in je ziel zit, zit ook in je menselijke DNA cellen.

Daar waar alles wordt gevormd, is in de ziel. Daarom zegt de ziel alles over wie wij vandaag zijn.

 

 

Maatschappelijke misvattingen

Veel ziektes, psychische aandoeningen, gedragsafwijkingen, de plaats waar wij wonen, de familie alles is een keuze die wij ooit in onze evolutie van onze ziel gekozen hebben. Voor wij hier op aarde zijn gekomen, was het onze keuze dit leven op deze manier door te brengen.

En daarnaast het volgende;

 

Veel ziektes zowel psychisch als lichamelijk worden altijd toegeschreven aan het lichamelijke, al dan niet aan de hersenen van de patiënt. De grootste misvatting is hier eigenlijk dat dat niet het geval is. Elke, maar ook echt elke afwijking is een gevolg van een conflict of een onopgelost probleem, blokkade in onze ziel vaak ver weg in ons onderbewustzijn. Mensen denken heel vaak dat iets ongeneeslijk is omdat ze niet bij dat stuk onderbewustzijn kunnen komen. Maar niets is ongeneeslijk waar het lot er niet mee speelt!

Deze aandoeningen zijn een les om te leren voor de persoon in kwestie, vaak is alles te overwinnen door puur te doorzien wat er gaande is in de patiënt in kwestie.

Dit kunnen dingen uit dit leven zijn maar ook zeker uit het vorige of meerdere vorige levens, belangrijk is dit stuk altijd! De ziel is namelijk ergens beschadigd en de ziel kan altijd geheeld worden, altijd! Door schade in de ziel wordt dit automatisch in het DNA verbonden met al onze lichamelijke cellen.

Ook kan een ziekte wel degelijk alleen maar fysiek zijn wanneer je bijvoorbeeld fysiek/lichamelijk teveel bent overbelast.

 

 

Verbinding ziel en lichaam

Onze ziel is heel direct verbonden met ons lichaam, onze hersenen de hypothalamus het centrum van onze hersenen heeft een directe verbinding met ons hart, ons voelen en ook ons denken. De ziel zit heel dicht verweven tussen het hart en het denken.

Daarom is het vaak ook zo moeilijk te onderscheiden voor mensen wat ze nou werkelijk denken of niet bedacht hebben. De ziel geeft altijd signalen.

Sta jij meer in verbinding met je lichaam zul je kleine signalen vanuit de ziel en de andere wereld slecht tot niet waarnemen, ook zul je waarschijnlijk je gevoel vaak niet goed kunnen beredeneren of je juist slecht over je zelf voelen of onzeker omdat je te ver af staat van wie je werkelijk bent. Leef je echter in je gevoel en dus veel in je ziel zul je lichamelijke signalen weer slechter waarnemen en bepaalde dingen misschien pas later voelen of opmerken die lichamelijk zijn.

Maar de verbinding is er altijd, het is maar net hoe bewust je bent van jezelf. Daarom is het nooit een excuus om te zeggen dat je ergens niets aan kunt doen, het is ook geen excuus om te zeggen dat jij hier niet voor heb gekozen, want dat heb je wel. Alleen omdat je te ver van de innerlijke werkelijkheid vandaan bent kun je dit niet zien. Alles ligt opgeslagen in het onderbewustzijn.

Je komt daar slechts door naar binnen te kijken, naar jezelf, niet naar anderen.

 

 

Vorige levens versus nu

Ziekte, aandoeningen maar ook gebeurtenissen die er in je leven gebeuren vinden vaak in een terugkerende cyclus plaats. Wie niet leren wil moet voelen, dat is wat karma doet.

Zoals al eerder genoemd zit er achter elke ziekte een conflict die ergens is ontstaan, maar alles wordt vanuit de ziel doorgeseind en werkt dus door tot in de lichamelijke cellen. Vanuit deze cellen vormt zich een groter conflict wat uiteindelijk leidt tot de ziekte of aandoening, meer na elkaar kunnen dit heel erg groot maken. Wanneer er geen heling in de eerste fase plaatsvindt zal het blijven groeien en groeien tot het de pan uit reist.

 

Verder zijn er vele gebeurtenissen van invloed op de ziel. Kwetsuren op het hart zoals; verliezen, moord, zelf moord plegen, diefstal, verkrachtingen, gebroken liefde, psychische mishandelingen en zelfs van de trap vallen, verdrinken, verdrinkingsdood, vliegangst, autorijd - angst, straat angst, verloren relaties, bedreigingen, rijk of arm zijn, ziek of blakend gezond, manipulatie, boosheid, verdriet, wantrouwen, afstand van mensen bewaren of ze juist altijd op zoeken.

Je kunt het zo gek niet bedenken.

 

Het kan zijn dat je nu een borderline patiënt bent of schizofrenie hebt, vaak ligt hier een pijnlijk stuk uit een vorig leven. Zelfdoding kan hierachter liggen, maar bijvoorbeeld ook vergiftiging of een psychische marteling. Vergeet niet dat in vorige eeuwen de mensen niet zo lief voor elkaar waren als nu, wat we nu alleen in woorden doen, deden zij met geweld en mishandeling. Kijk de geschiedenis er maar op na, dit is onmisbare kennis op dit vlak.

De ziel is de hele geschiedenis door geweest, daar waar heel veel pijn ligt.

 

Veel mensen werden gevangen gezet, ook vaak om onterechte redenen, wat toen fysiek was kan je nu psychisch overkomen. Het is hetzelfde maar uit zich uiteindelijk op een gangbare manier in deze tijd.

Vage emoties die je niet kunt verklaren, ben je vaak opeens zomaar verdrietig en weet je niet waarom? Dan kan het heel goed zijn dat hier een oude pijn uit het verre verleden ligt die je op een dag op zal moeten lossen.

Dit kan berusten simpelweg in iemand die je toen verloren hebt en nu nog niet terug hebt gevonden, er zal je allicht ooit iets ontnomen zijn waar je nu geen weet van hebt.

 

Ik zelf heb bijvoorbeeld een meisje gezien wat van de trap was gevallen en toen dood is gegaan. Nu bleek ik dat zelf te zijn geweest in weer een ander leven. In dit leven ben ik in mijn jonge kinderjaren een keer van de trap gevallen, nu bleef ik leven.

Ik moest dat meisje vrij pleiten, want zij kwam in geestgedaante bij mij daarna. Deze geest was los van mij, hier door weet ik nu ook dat de geest los verder gaat van de ziel. De geest blijft echter wel hangen in de ziel energie. (want die reikt door alle eeuwen) Door het naar het licht brengen van dit meisje heb ik mezelf op dit stuk kunnen helen. En zo kan iedereen al zijn pijn stukken in de ziel helen. Of een vaardig healer uiteraard. Ook kan regressie therapie veel helderheid geven als je dit wil weten, ik raad dit echter alleen aan om te doen als je alle stukken uit dit huidige leven geheeld hebt, eerder niet. De kracht er van is namelijk heel groot, oude levens bevatten zeer veel pijn, je moet dit aan kunnen.

 

Elk stukje van een vorig leven kan dus iets betekenen voor nu. Als je vliegangst heb kan het zijn dat je bent gestorven in een vliegtuig.

En zo kan ik nog wel een hele reeks van dit soort dingen opnoemen.

 

Als je niet weet waar iets vandaan komt kun je nooit zeggen dat je er niet voor hebt gekozen. Je hebt gekozen nu te leven hier en nu op deze aarde. Deze aarde is een school om al dit soort dingen in te gaan zien.

Maar niet iedereen is zover dat ze alles kunnen en mogen zien. Los op wat je op kunt lossen uit eigen beweging en zet je zelf altijd een spiegel voor.

Kijk naar binnen, altijd en onderzoek je zelf. Langzaam kun je laagje voor laagje dieper in verbinding met de ziel komen.

 

Reïncarnatie is onze leerschool. Soms maakt het niet uit hoelang je ergens over doet. Soms moet je juist snel iets gaan zien en dan kunnen dingen zich vaak juist herhalen in dit leven net zo lang tot dat je ziet wat je hier moet leren. Bedenk bij alles wat je misschien ontdekt en in gaat zien, het heeft een reden dat je dat moet gaan zien. En alles is ooit in een emotie begonnen, nu in dit leven of misschien wel duizend levens geleden. Altijd begon het ergens en zo direct als de ziel invloed op ons mens zijn heeft, vergis je niet in de impact, alles telt mee in dit verhaal, alles wat je nu meemaakt heeft een oorsprong in een zeer ver verleden. En alles is te helen, want de ziel is te helen. Niets is onmogelijk in de energie der eeuwen, zelfs wat je nu zegt kan van invloed op je karma zijn in je volgende leven en bepaald zo de weg die jij dan gaat lopen. Wat jij duizend jaar geleden hebt gedaan en misschien in de tussentijd niet op hebt opgelost in een ander leven, komt je in dit leven weer net zo hard op je dak, net zo lang tot je het goed doet. Tot je vergeeft, accepteert en loslaat en de tegengestelde weg in slaat. Er is maar een weg te lopen, die naar het licht en alles wat je meemaakt leidt jou naar dat licht. In leven en in dood, dat maakt wezenlijk geen verschil. Leef nu je leven en leer er iets van, kijk naar binnen, vindt jezelf en heel daarmee alles wat je nu kunt helen. Blijf lief tegen je omgeving, vergeef mensen voor hun daden, help de wereld een handje. Sta open voor alles buiten je eigen horizon en leer, sla je vleugels uit naar de nieuwe vrijheid in het licht. Hoelang de weg ook is, geef nooit op. Zie in, kijk in jezelf en schoon daarmee alle karma en alle lessen die er voor jou te leren zijn.

 

Gerelateerde artikelen:

Transformatie

Transformatie 2

Reincarnatie en zielenpad

Tijdlijnen en het zielenpad

Zelfreflectie

Omgaan met heldere vermogens

 

Gerelateerde blogs:

Karma en karmische lessen

Karma en tijdlijnen

Zielcontracten

Het Ware zelf

Missie aarde

Waaruit bestaat een ziel

 

 

<<< Terug naar artikelen pagina