Zelfheling en reiniging met engelen 1. Koorden doorsnijden


Geschreven door Maria Henkes  www.engelenhealing.nl    info@engelenhealing.nl 


Aartsengel Michaël

Koorden snijden (hieronder eerst ‘n stukje uitleg daarna de tekst om te gebruiken)

Als mensen zitten we tegenwoordig helemaal in de horizontale verbinding  met elkaar, (<-------------->). Dat betekent dat we constant via deze horizontale verbinding (<-------------->) energetisch koorden met elkaar maken. Van mens tot mens. Dat doen we al als we bijvoorbeeld aan elkaar denken, of als we met elkaar in gesprek zijn, of als we aan het mailen of sms-en zijn met elkaar, laat staan als we conflicten met mensen hebben, of laat staan als we healingen of readingen voor mensen doen. Dat alles maakt energetische koorden met elkaar. Dit koorden maken is ontstaan omdat we niet genoeg meer in de verticale verbinding Zijn. Onder ons met de aarde, boven ons met onze bron, God en met de rest van de spiritwereld. Door het onvoldoende in verbinding Zijn met de aarde onder ons, oftewel het onvoldoende geaard Zijn, zitten we veel te veel in ons hoofd, als we weer meer gaan voelen (bijvoorbeeld naar onze voeten toe en naar de aarde toe) dan zijn we automatisch ook weer meer geaard -; maar nu nog staan, lopen, zitten we onvoldoende met onze wortels in de aarde en Zijn daarom onvoldoende in verbinding met de kolkende massa van energie die zich in het middelste puntje van de aarde bevindt. Ook Zijn we niet genoeg meer in verbinding met de energie en de liefde van ‘al het Goddelijke’ boven ons en om ons heen (‘al het Goddelijke’ zou je kunnen omschrijven als: de natuur, dieren, maan, sterren, zon, engelen, gidsen, Universum, en last but not least God, hoe je ook maar denkt dat God moge Zijn). Vroeger, de oermensen, waren nog volledig in de verticale verbinding. Ze waren in de verbinding met de aarde onder hen, Moeder Aarde, ze leefden met en van de aarde en waren in verbinding met de oneindige energie die zich in de aarde bevindt. Ook waren de oermensen uitstekend in verbinding met de geestenwereld boven hen, ze luisterden naar de spirits en waren in verbinding met de oneindige energie van de geestenwereld, de spiritwereld en de allerhoogste Goddelijkheid (Vader) boven hen.  Zij waren nog uitstekend in de verticale verbinding.

 

Wij zijn daar tegenwoordig helemaal van weg geraakt. Wij zijn met elkaar in de horizontale verbinding gegaan en maken zo enorme energetische koorden met elkaar. Wat halen we via die energetische koorden bij elkaar? We zoeken energie bij elkaar (omdat we niet meer in verbinding staan met de overvloedige energie onder ons in de aarde en boven ons van de allerhoogste Goddelijkheid en de spiritwereld) En we zoeken ook waardering bij elkaar, en aandacht, en bevestiging, en complimenten en liefde. We zijn op deze manier in een veel meer afhankelijke positie van andere mensen gekomen. We zijn op deze manier veel meer weggegaan uit onze eigen kracht. We geven op deze manier constant onze kracht weg aan anderen. We denken die ander nodig te hebben voor die energie, waardering, aandacht, bevestiging, liefde. Maar niets is minder waar, want als we weer meer in die verticale verbinding zouden gaan, met de overvloedige energie en liefde van Moeder Aarde onder ons en de overvloedige energie en liefde van Vader God boven ons, dan stroomt de energie constant overvloedig door ons heen, en dan Zijn we als vanzelf in verbinding met een universele liefde die groter en mooier is dan welke liefde ook. Dan zijn we niet meer afhankelijk van wie dan ook! Dan staan we weer volledig in onze kracht. Dan sta jij weer tussen je Moeder en je Vader in. Zo sta je weer volledig in je kracht. Als een ieder op deze manier weer terug kan gaan naar in zijn/haar eigen kracht gaan staan dan kan er tussen jou en anderen een overkoepelende liefde ontstaan. Dat is een liefde die nog veel groter en veel sterker en veel mooier is en die niet gebaseerd is op (wederzijdse) afhankelijkheid. Niet zo van; ik heb jou nodig, ik kan niet zonder jou, jij bent mijn alles. Daarmee geven we constant onze eigen kracht weg. Er is altijd een stroom van liefde in de hele wereld, op die stroom kunnen we meedrijven en kan het fijn zijn om in die liefde met anderen te kunnen meedrijven en kan het heerlijk zijn om bij elkaar te zijn, maar niet op een manier van ik heb jou nodig, jij bent van mij, wat zou ik moeten zonder jou. Het is dus fijn als we allemaal weer meer terug gaan naar het verticaal in verbinding Zijn. En het koorden snijden kan ons daarbij enorm helpen. Het koorden snijden helpt ons, om weer gemakkelijker in die verticale verbinding te kunnen komen en ook te blijven. Nu dus eerst wat meer over het koorden snijden en daarna wat meer over hoe je in de verticale verbinding kunt Zijn.  Wat je merkt van het koorden maken met elkaar, is dat je nog vaak of nog lang aan elkaar denkt en aan wat er allemaal is gebeurt en is gezegd. Ook worden we door het wederzijds koorden maken vaak erg moe, sommige mensen maken hele sterke koorden en zuigen je enorm leeg. Jij probeert dan weer energie bij anderen te trekken en zo gaat dat maar in een vicieuze cirkel door. Ook kun je merken dat je behalve moe, opeens chagrijnig, lusteloos, onrustig en emotioneel bent. Als je regelmatig alle energetische koorden snijdt, dan krijg je veel meer energie, heb je geen koffie meer nodig en ga je weer meer in je eigen kracht staan. Mensen die niks met engelen hebben, snijden koorden vanuit zichzelf, en dat is prima, maar het is ook heel fijn om de hulp hierbij in te roepen van Aartsengel Michaël, die zoals je hieronder bij de afbeeldingen kunt zien en lezen daarvoor een groot en magisch zwaard van licht heeft. De engelen laten ons steeds weer weten dat ze staan te trappelen om ons te helpen en dat we niet alles alleen hoeven te doen, maar dat ze ons juist bij àlles willen helpen. Vaak zeggen ze; als jullie doen wat in het aardse nodig is, dan doen wij de rest.

 

Een paar afbeeldingen van Aartsengel Michael die bijna altijd met zijn zwaard van licht afgebeeld wordt. Het is een engel die uit zo’n hoge vorm van energie bestaat dat hij bij iedereen tegelijk kan zijn. Het is een engel die ons vooral graag beschermt en veilig houdt en ons helpt met alles wat met angst te maken heeft en ons moed, kracht, geloof, vertrouwen en zelfvertrouwen geeft. Een hele fijne engel om te vragen of hij altijd bij je wil zijn. En wat ook enorm helpt is elke avond voor je gaat slapen vragen of hij je gedurende je slaap helemaal wil vullen met moed, kracht, geloof, vertrouwen en zelfvertrouwen. Dan zul je merken dat je de volgende dag met een hernieuwd en versterkt vertrouwen wakker wordt. Ook kun je hem  vragen je gedurende je slaap een healing te geven. Engelen werken graag met ons samen tijdens onze slaap.

Je zult soms merken dat als je veel koorden snijdt dat sommige mensen zullen proberen opnieuw het koord te maken. Soms via sms, telefoontje mailtje . Dat zijn mensen die veel energie bij anderen vandaan trekken. Blijf gewoon koorden snijden en het zal snel overgaan.

Het zijn altijd en automatisch alleen maar de negatieve energetische koorden die worden doorgesneden. Alle positieve koorden en alle koorden van liefde kunnen nooit worden doorgesneden en blijven altijd gewoon bestaan.

Doe dit zo vaak als je er behoefte aan hebt of er aan denkt, soms zal het 3x per dag nodig zijn, soms even een dag niet, maar sowieso is het altijd fijn om voor het slapen gaan even koorden te snijden, zodat je een optimale, goede en rustige nachtrust hebt.

Maar als je je moe, chagrijnig, lusteloos of onrustig voelt, dan wordt het zeker weer even tijd om koorden te snijden. Soms voel je het al bij bepaalde mensen, ze trekken je enorm leeg, met dat soort mensen moet je veel koorden snijden. Over het algemeen, kun je er van uit gaan dat als je maar even denkt aan koorden snijden, dat het een goed idee is het echt even te gaan doen.

In het geval dat je echt wordt geterroriseerd of gestalkt door iemand, ga dan naast heel vaak koorden snijden, ook helemaal stoppen met: praten met die persoon, praten over die persoon en ook helemaal stoppen met denken aan die persoon en let dus op alle woorden, gedachten en gevoelens die je hebt richting die persoon. Heel belangrijk daarbij is dat je je bewust wordt dat elk woord, elke gedachte, elk gevoel volledig bestaat uit energie, energie die je met die woorden, gedachten en gevoelens de wereld in stuurt. Je kunt je misschien voorstellen dat de energie die aan het woord ‘Angst’ of ‘haat’ hangt heel anders is, en een stuk negatiever is dan de energie die aan het woord ‘Liefde’ hangt. En dat is dus niet alleen zo met woorden maar ook met gedachten en gevoelens. Eigenlijk heb je maar twee soorten energie: positieve en negatieve. Wat wil jij voortaan de wereld insturen? Maar in het geval dat je echt wordt gestalkt of dat iemand heftig koorden met je maakt, is het belangrijk om die energie helemaal te stoppen. Dat in combinatie met koorden snijden zorgt ervoor dat je er snel los van komt en dat helende processen snel in gang gezet kunnen worden. Hier geldt weer: je kunt een ander niet veranderen, je kunt er alleen maar zelf anders in gaan staan en anders mee omgaan. Met elk woord en elke gedachte en elk gevoel over die persoon voed je weer het koord. Wees je daar heel goed van bewust. En zo werkt het dus ook als je ruzie hebt met iemand. Als het niet lukt om het uit te praten probeer het dan los te laten en laat daarmee ook los dat je er met anderen over praat of zelf over nadenkt want dat alles blijft het koord weer voeden. Alles is immers energie ook elk woord wat je spreekt en elke gedachte die je hebt en elk gevoel wat je hebt. Ook vergeven (van jezelf en van anderen), hoe moeilijk het soms ook is, is één en al energie en kan heel helend zijn in allerlei situaties.

Denk niet dat je geen koorden hoeft te snijden met je partner of kinderen. Juist ook tussen mensen waar je heel close mee bent zijn er enorme processen gaande, zonder dat je je daar altijd echt bewust van bent. Om maar een vb te noemen tussen moeder en dochter kunnen enorme koorden van afhankelijkheid, claimen etc zijn, zonder dat je je daar zelf heel erg van bewust bent. Zonder die koorden kunnen jullie allebei meer vanuit je eigen kracht en zonder de afhankelijkheid op een liefdevollere manier met elkaar omgaan. En zoals gezegd, koorden van liefde kunnen nooit worden gesneden.

-Koorden van vorige levens: zitten vooral op onze gewrichten, schouders, ellebogen, ruggenwervel. Daarom vraag je of de koorden gesneden mogen worden van al je vorige levens en in alle richtingen van tijd en ruimte.

-Koorden van familie/gezin: zitten vooral op je buik.

-Koorden van je relatie: zitten vooral op je hart.

-Koorden van mensen die je tegen willen houden om vooruit te komen of van je eigen angst om vooruit te komen: zitten vooral op heupen, knieën, enkels, voeten en benen

En zo zie je dat mensen die problemen hebben met heupen, knieën, enkels, voeten en benen òf door anderen worden tegen gehouden in het leven òf zichzelf enorm tegenhouden in het leven door allerlei angsten, onzekerheden, beperkende gedachten enz. Alle ziekte, pijn en klachten in het lichaam is slechts alleen wat het lichaam ons wil vertellen wat er in de geest en in je leven aan de hand is. Als het je lukt om daarmee aan de gang te gaan, kan de ziekte, pijn, klacht gaan oplossen.

 

Terwijl je koorden aan het snijden bent:

-Blijf goed aarden en ademen

-Blijf visualiseren dat ‘t zwaard van licht steeds voor je en achter je langs gaat

-Maak je hoofd, je gedachten zoveel mogelijk leeg

-Voel alles wat er te voelen is

-Als het klaar voelt bedank je Aartsengel Michaël

-En kun je nog ‘n minuutje rustig blijven staan/zitten, als je daar tijd voor hebt

 

Dit is de tekst die je kunt gebruiken:

“Lieve Aartsengel Michaël, ik roep je aan, wil je alle (negatieve) energetische koorden bij me doorsnijden met je prachtige, grote, magische zwaard van licht……., alle koorden van dit leven, van al mijn vorige levens, alle koorden met alle generaties boven mij en onder mij en alle koorden in alle richtingen van tijd en ruimte en energie.

Alle koorden die ik met anderen mensen heb gemaakt……aan de voorkant…… en aan de achterkant…… (tussendoor steeds alles voelen wat er te voelen is).

Alle koorden die andere mensen met mij hebben gemaakt … aan de voorkant……. en de achterkant……. (tussendoor steeds voelen alles wat er te voelen is).

Dank je wel Aartsengel Michael.”

Verder kun je ook alle koorden met bepaalde gevoelens en emoties die je los wilt laten doorsnijden. Koorden van angst, boosheid, verdriet, vermoeidheid, pijn etc. doorsnijden. Ik geef er de voorkeur aan ook dit in positieve bewoordingen te doen:

Aartsengel Michael wilt u ook alstublieft alle koorden bij me doorsnijden die mij ervan weerhouden om me altijd en overal veilig en beschermd te voelen.

die mij ervan weerhouden om te vergeven.

die mij ervan weerhouden om blij en vreugdevol te zijn.

die mij ervan weerhouden om fit en gezond en energiek te zijn. Enz.

 

Je kunt ook voor anderen koorden snijden en ook op afstand. Mijnsinziens hoef je daar niet eerst toestemming voor te hebben. Als je met de liefde en wijsheid van engelen werkt/healt, gebeurt er altijd precies dat wat nodig is. Als je dat prettig vindt kun je eventueel voor die ander erbij vragen, of het gegeven mag worden als diegene op zielsniveau hiervoor toestemming geeft en het ook voor zijn/haar allerhoogste goed en heling mag zijn en de healing op een moment gegeven mag worden dat het hem/haar het beste schikt.

 

Hoe ga je weer in de verticale verbinding?

Onder je, is moeder aarde, moeder aarde die er altijd voor je is, die je altijd draagt, die je altijd voedt, en verzorgt en altijd geduldig wacht totdat jij je weer bewust  (! ) in verbinding met haar stelt , als je gaat voelen dat in het diepste puntje van moeder aarde een oneindige kolkende massa van energie is, die daar altijd is, en waar je in een constante energie-verbinding mee kunt Zijn, dan stroomt die heerlijke aardende en rustige en nuchtere energie als vanzelf in je. En als je je er mee in verbinding stelt, dan is het dus niet een kwestie van energie onttrekken aan de aarde, nee, omdat jij ook één en al energie bent, is het een constante uitwisseling van energie, een cirkeltje van energie wat draait als een constante energie-verbinding. Die jou voedt en die de aarde voedt. Dat is waarom aarden en gronden zo belangrijk is. Het enige wat je hoeft te doen is wortels vanuit je voeten en vanuit je stuitje te laten groeien tot in het diepste puntje van de aarde, daar waar die kolkende massa aan energie is. En als je bewust wordt van die oneindige energie aldaar dan voel je het ook al als vanzelf je lichaam instromen en je dan kun je je hele lichaam er mee vullen. Het is een heerlijke aardende en nuchtere en rustige energie. Die er voor zorgt dat je stevig in je kracht komt te staan.

Boven je, is ook een oneindige en overvloedige hoeveelheid energie die ook geduldig wacht tot jij je ermee in verbinding stelt. Dat is de energie van de engelen, gidsen en de hele spiritwereld en van de allerhoogste Goddelijkheid, je Vader, datgene waar je vandaan komt en waar je ook altijd mee in verbinding bent. Je bewust worden van die verbinding naar boven kun je doen door je bv even te focussen op je hartchakra, maak het wijd en laat het rustig draaien als een platte schijf met de wijzers van de klok mee en vul die prachtige grote schijf met de kleur smaragd groen, de kleur van het hartchakra en van healing. Vervolgens voel je net een stukje naar links naar je hart en je kunt je hart even voor je zien als een bloem, voor mij is dat altijd de lotusbloem, waarvan de blaadjes zich op dat moment openen, en nog wijder openen, en nog wijder openen. Vanuit dat hele hart centrum stuur je een prachtige dikke, witte, fonkelende en sprankelende dikke, dikke kabel naar boven, helemaal door tot aan het hoogste puntje van de hemel en voel hoe, als je daar aangekomen bent, de energie gelijk al in je stroomt. Het is een hogere vorm van energie met een hoge trilling vol licht en liefde. Die als je je bewust wordt van die energie gelijk in je stroomt en allereerst je hart wat je zojuist helemaal geopend hebt helemaal vult. En als het hart overstroomt met die heerlijke energie dan stroomt het verder je lichaam in.

Blijf je focussen op die verticale verbinding door je daar elke dag in te oefenen en door je er bewust van te Zijn. Dan kun je met je ademhaling je nog een paar keer per dag weer even opnieuw bewust worden van die verticale verbinding. Je gaat dan op een inademing met je adem tegelijkertijd helemaal naar onder en naar boven. En dan zit je er gelijk weer in.

Zo sta JIJ tussen je VADER en je MOEDER in. Zo sta jij volledig in je onmetelijke kracht, in je onmetelijke grootsheid, in je onmetelijke liefde.

Je hoeft alleen maar te Zijn, vanuit liefde, vertrouwen, gevoel, gemak en moeiteloosheid en door dat voor te leven zul je het aan anderen kunnen doorgeven omdat je ze als een rolmodel zult gaan inspireren.

Wees zelf de verandering die jij wilt zien in de wereld.

Namasté!

 

 Maria 

 

Deel 2; Magneten

Deel 3; Stofzuigen

 

Terug naar artikelen

 

Home