Vanuit een nieuw perspectief bekeken; verdeeldheid, complottheorieen en meningsverschillen en de kracht van vergeving

Vijandigheid, discussies, meningsverschillen en misverstanden en miscommunicatie. Wereldwijd, sociale media en in kleine kring. Overal lijkt het te gebeuren en het lijkt alleen maar erger te worden en tot in oorlog te ontaarden, maar ook mensen die om dergelijke situaties contact met elkaar breken. De ene is voor vaccinaties en de ander is er tegen omdat die het plaatje erachter ziet. Hele families en vriendenkringen worden uit elkaar getrokken. Ik wil vanuit mijn observerende oog even een perspectief aan iedereen bieden die zich schuldig maakt aan dergelijke acties. Dit doe ik omdat ik mensen bewust wil maken van het gehele plaatje, misschien kan ik via deze weg opnieuw verbinding scheppen in de mensheid. Ik kan het althans proberen. Want ik ben het inmiddels beu op de manier waarop mensen met haat en woede naar elkaar reageren, zelfs in bepaalde facebook groepen waar ik ook zelf weer hartelijk uit ben vertrokken omdat mensen te ver gaan om hun gelijk te halen. De haat is voelbaar en volledig onnodig.

 

 

Jouw woorden tegen het mijne

In elke relatie, vriendschap of verbinding die we hebben al dan niet familiar, waar dan ook. Het is jouw woord tegen die van mij, want 'ik ervaar dat dus dat is zo' en eigenwijze types blijven vasthouden aan hun gelijk en doen geen water bij de wijn. Het ontaard vervolgens in een gevecht, een ruzie, een scheiding of het verbreken van contact.

Vooral nu de "Corona" en de regels van de overheid mensen uit elkaar trekken, dat maakt mensen vijandig en er ontstaat op dit moment een gigantische verdeeldheid tussen mensen onderling. Het lijkt wel de 'Complotdenkers' versus de "Bange schaapjes", er is angst en vanuit die angst worden mensen enorm getriggerd, vertrouwen wordt op de proef gesteld en de meningsverschillen kunnen zeer hoog op lopen. Iedereen ervaart vanuit zijn/haar eigen perspectief en beleving en vaak ook traumatische verleden. En dat is ernstig, er ontbreekt bewustzijn om naar elkaar te luisteren, dus daadwerkelijk te luisteren en om je in een ander in te leven. Er worden hatelijke verwensingen naar elkaar gedaan en mensen zijn totaal niet meer redelijk en compassievol. In crisissen als dit, als mensen zich bedreigd voelen, hun reacties zeggen heel veel over hoe ze werkelijk zijn. Mensen reageren vanuit egoisme omdat hun reputatie, inkomen of levenshouding bedreigt wordt, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Nu zie je hoe harteloos en hatelijk mensen zijn die bang zijn, dat is uiteindelijk ALTIJD angst, altijd, geen uitzonderingen. De hele wereld is bang, er is geen helderheid en geen duidelijkheid en de toekomst is onzeker. Mensen zien niet of voelen niet, dat ze door met een ander te vechten, feitelijk met zichzelf vechten, de eigen angst om precies te zijn.

 

Bewustzijn

Het is heel eenvoudig, maar je moet het werkelijk willen zien. Voor de mensen die dit vrolijke complotfeest doorzetten maar ook voor de mensen die angstig de regeltjes van de overheid volgen. Vanuit een hoger perspectief waar zowel positief als negatief is, donker en licht wil ik het volgende zeggen.

1. Corona is een bestaand virus, ja het is heftig. Alleen mensen waarvan het de bedoeling is dat ze sterven (karmisch/ziekte) zullen er aan doodgaan. Dat klinkt hard maar is uiteindelijk niet eens 1% van de wereldwijde bevolking.

2. Mensen die het nieuws volgen worden gehypnotiseerd en in een bubbel gehouden van wat ze moeten geloven. Een besmetting is geen dode.

3. Het wereldwijde systeem wordt in een greep gehouden door de rijke bedrijven en elite, van daaruit wordt alles bepaald financieel etc. Als je dit niet wil zien, wil je dit niet zien. Dat is een keuze. Wat de complotdenkers denken is waar, maar niet alles wat ze zeggen hoeft waar te zijn.

4. Juist door de Corona en de "overdreven" regels die worden gemaakt, hebben niets meer te maken met het Corona maar met het creeeren van angst.

etc etc etc

 

Waar het om gaat is, het is allebei waar. De Corona is waar, de crisis is waar, wat complotdenkers denken is ook waar. Sowieso vanuit ieders beleving is waar wat men zelf gelooft.

 

En vooral dat is waarom er verdeeldheid bestaat, de ene zegt dit en de ander zegt dat en dat vuurtje wordt opgestookt.

Mensen zijn hier niet in staat om zich in de ander in te leven, maar juist dat is wat je hier wel moet doen, ook al ben je het er niet mee eens. Iedereen heeft een eigen verhaal, een verleden, dingen meegemaakt waar jij geen weet van hebt en de meeste mensen, vooral ongeheelde mensen (vrijwel iedereen dus) reageert vanuit de zogenoemde trauma-response. Dan wordt er in de situatie iets in die persoon getriggerd wat een boze reactie geeft en meteen op de ander wordt af gereageerd. En van daaruit en de nodige angst ontstaat er verdeeldheid.

 

Wat kan je er zelf aan doen?

Ten eerste kan ik heel simpel zeggen dat je zodra je voelt dat iemand je boos maakt of angstig of gefrustreerd. Tel tot tien, reageer niet meteen. Reageer alleen als je iets kan onderbouwen en op een open en natuurlijke manier kan reageren, dus niet vanuit de emotie. Vraag liever aan de ander; kan je uitleggen waarom je denkt dat iets zo in elkaar zit? Ga een open gesprek aan over iemands beweegredenen in plaats van direct in de aanval te gaan. Want misschien heeft die ander wel een hele goede reden om het te vinden zoals hij/zij het vindt.

Sta open voor wat iemand te zeggen heeft, geef er niet meteen zelf een oordeel over, want nogmaals, iedereen heeft een eigen verhaal een eigen ervaring en zijn/haar eigen trauma's. Wat jij over iemand denkt of vindt hoeft helemaal niet de waarheid te zijn, juist daardoor en door dit soort dingen niet uit te spreken ontstaan de grootste misverstanden en ruzies. Terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is.

En als het niet lukt omdat je echt boos bent, ga dan eerst even afkoelen, slaap er een nachtje over en denk even goed na wat je gaat zeggen, laat het een goed doordachte reactie zijn.

 

Als je dit doet kan je veel leren van een ander en dan zal je zien dat wat jij dacht over die ander helemaal niet waar is (dat is jouw eigen verhaal) en dat je er goed aan doet ook je eigen mening bij te stellen. Dingen zijn vaak heel anders dan wat we er zelf van maken, dat heb ik in mijn eigen transformatie meermaals heel duidelijk ingezien. Je kunt dingen in jezelf zo opblazen en er jouw verhaal van maken dat je de werkelijkheid, wat er echt is, niet meer ziet. En dat is meestal iets heel anders dan wat je er met je hoofd van maakt.

 

Vergeving, de sleutel tot heelheid

Als je dit nou leest en ziet dat je er zelf ook schuldig aan bent. Begin dan ten eerste met jezelf te vergeven, dat je onwetend bent geweest en als je het echt krachtig wilt oplossen, gebruik dan een vergevingsritueel van bijvoorbeeld de H'onopono, goed uitgevoerd is dit een heel krachtig mooi ritueel om jezelf en de ander te verlossen uit een gecreerde "schuld bubbel". Waar jij de ander beschuldigt mag je altijd naar jezelf kijken waar jij in het verhaal je schuldig hebt gemaakt aan valse verwachtingen of veroordelingen. Het ligt nooit aan een enkele partij en ook al vergeef jij de ander, de ander mag jouw ook vergeven. Dit zijn woorden die daadwerkelijk uitgesproken de situatie en het conflict ook echt helen. Beide partijen dienen in woord en daad elkaars fouten te erkennen en dit uit te spreken, vanaf dat moment is een situatie pas "karma'-vrij". Als jij jouw eigen aandeel in een situatie erkent en dit aan de ander erkent maak je jezelf vrij van de "schuld" die je bij de ander hebt laten liggen.

Sommige mensen bieden nooit hun excuses aan, soms is alleen een excuus juist slap en creert ruimte tot het opnieuw dezelfde fout maken om dan weer te excuseren, zo werkt het niet!!

Wees je bewust van je eigen gedrag naar de ander en als je je echt schuldig voelt, dan voeg je daad bij woord en ga je daadwerkelijk anders doen. Als je bent vergeven is dat geen garantie om weer een ander op dezelfde manier van jouw (wan)gedrag te beschuldigen. Vergeef dan de ander ook en laat beter zien in vervolg.

 

Ware vergeving, gemeend vanuit het hart en daarna een vernieuwing en verandering in je gedrag. Daarmee maak je je eigen weg vrij en die van de ander ook.

Sommige mensen vergeven nooit, dragen meestal ook de grootste ellende bij zich omdat ze bij iedereen "schuld" laten liggen.De grootste zonde is "schuld" en onafgemaakte relaties of conflicten en dus lessen die zijn blijven liggen. Hoe meer je "niet afmaakt" hoe groter je karmische schuld.

 

Ware vergeving is de weg naar meer openheid en naar elkaar luisteren, als je echt naar elkaar luistert kan je in verdieping met elkaar komen. Als je dan ook nog eens duidelijker gaat communiceren naar elkaar en beter nadenkt over wat je te zeggen hebt en hoe, dan pas kan je tot ware (spirituele) groei en emotionele volwassenheid komen.

 

Vanuit emotionele volwassenheid richting elkaar ontstaat er weer eenheid en harmonie.

En dit is nodig om elkaar te stoppen, verdeeldheid te elimineren en samen te gaan staan voor een betere wereld.

 

Ik heb gesproken.

 

 

Gerelateerde blogs:

Energie 2021

 

Over saamhorigheid en sociale media

Zielverwantschap; waarom we het onszelf zo moeilijk maken?

 

Transformatie; de wereld gezien vanuit een ontwaakt perspectief, tipje van de sluier

De kracht van de eigen visie en het thuiskomen

 

Terug naar de blogpagina