· 

Interview met Jezus Christus over de nieuwe tijd

Ik vloog over een menigte mensen heen aan een lange dinertafel die de hele kamer besloeg.

En daar zat hij; Jezus Christus.

Hij sprak geen woorden tegen me, hij keek me diep in mijn ogen aan en pakte mijn hand vast. Juist op moment dat ik niet langer kon vliegen en met angst vanuit een raam omlaag keek met de vraag of ik het nog wel zou redden.

In zijn handgreep werd ik door liefde overstelpt en sinds die dag zijn we in verbinding met elkaar getreden.

 

Vele wijze woorden deelde hij al met mij sinds 2018 en soms in radeloze tijden geeft hij mij kracht, licht en liefde en de overeenstemming wordt zuiverder. Hij is een toonbeeld van liefde en wordt veelal ook gechanneld als Jeshua wat zijn eigenlijke naam is in het Joods.

Ik besloot in plaats van hem gewoon alleen maar te laten spreken zoals velen doen, vandaag eens een paar zeer gerichte vragen te stellen over de paden die wij lopen. Opdat deze vele helderheid zullen verschaffen over verlichting, transformatie en tweelingzielen en zielsliefde.

Iets wat velen ons vandaag de dag bezig houdt.

Hij heeft echter gewacht op deze dag waarin al deze veranderingen zouden zijn.

--

 

Wie is Jezus Christus echt?

In volle naam is Jezus Christus een heilige uit het verleden die geleefd heeft in menselijke gedaante om de mensheid wakker te schudden. Wat echter nog doorwerkt tot vandaag de dag.

Hij, is het heilige licht wat ons allen beschermd. Hij is de man die in het wakker schudden de mensheid bewust wilde maken van Licht en Liefde en had zelf een zeer lichtende verschijning toen hij op aarde was. Het waren donkere tijden en daarin heeft Hij de mensheid een zeer korte tijd gediend vanuit het 3d fysieke om mensen het geloof der liefde terug te geven aan hun harten.

Vandaag de dag kunnen we hem nog aanroepen als we licht en liefde vanuit het universum (waar dan ook) wensen te ontvangen, hij leidt tevens alle lichtwerkers/lichtbrengers  op hun pad naar verlichting en brengt ons het "Christus Bewustzijn" ofwel de transformatie op grote schaal en hij is 'overal'.

 

Wat is het 'Christus Bewustzijn' en wat doet het precies voor de mensheid?

Christus Bewustzijn is niks meer dan een vorm van onvoorwaardelijke liefde die altijd beschikbaar is voor u en uw naasten. Liefde is altijd aanwezig in ons. Maar door massaal ontwaken komt alle trauma die er aanwezig is op  'liefde' dus los in de mensen. Mede daarom hebben tweelingzielen zo'n grote rol op dit moment. En vele groepen lichtwerkers en ook soulmates die op dit moment op de aarde lopen en voor elkaar de weg naar die 'liefde' aan het plaveiden zijn.

Deze liefde dient mensen onderling te laten ervaren en is sterker dan welk bewustzijn ook, als mensen dit onderling met elkaar niet ervaren die ooit samen geschept zijn in mannelijk en vrouwelijk deel, zou het voor ons een onmogelijke taak zijn om mensen zonder ze aan te raken bewust te maken van deze hoedanigheid van bewustzijn. Ze zouden als ze het niet in elkaar zien en voelen, er volledig aan voorbij lopen en daardoor nooit een referentie hebben tot het ervaren van deze liefde.

Deze vorm van 'liefde'  tussen twee mensen is dus een katalysator, zodat ze wel in zichzelf moeten vallen, daarom halen we ze ook weer uit elkaar.

Iedereen mag hierin ontwaken en loopt hier tegenaan in een zekere vorm, dat is voor ons makkelijker werken, aangezien de meeste mensen ons nog steeds niet zien, voelen of horen.

 

Betekend dit dat tweelingzielen alleen maar bedoeld zijn voor de ontwaking, of zit er meer achter?

Er zit zeker ook meer achter, ja. Velen van jullie zullen nog ontdekken dat liefde nu eenmaal niet romantisch is maar een harde te leren les voor beiden/alle partijen. Liefde kan diep zitten en jullie zijn hier dan ook niet om te luieren. Over een tijdje bestaan tweelingzielen niet meer (niet deze vorm), dat klinkt niet leuk omdat velen nog steeds een romantisch beeld/illusie erop na houden die dus doorbroken mag worden. Dat doen wij ook vanuit liefde en dat is mede een kleine reden waarom er ook zoveel Sjamanen zijn opgestaan. Sommige tweelingzielen hebben een missie op jullie aarde om te bouwen aan een nieuwe wereld. Anderen gaan verder en komen gewoon los. Van samen komen is dan ook geen sprake want dat was het hele doel niet met jullie.

Dat is voor sommigen ook schokkend om te horen, velen willen dolgraag een tweelingziel en werken zichzelf hiermee werkelijk in de nesten.

 

Het heling/zuiveringswerk wat er tegenover staat is groot en vraagt offering, veel pijn ook. Dat willen jullie niet, wij willen dat jullie opruimen, ik wil vooral dat jullie allemaal jezelf vinden. (velen lopen nog in dwaalsporen) Ik wil dat jullie anderen de liefde niet zo op leggen, dat is geen liefde.

 

Een enkeling is voorbestemd en die wachten dan ook een zware taak. De missies komen op een einde wanneer het nieuwe bewustzijn de meerderheid heeft bereikt en ik kan gaan "rusten". Jullie hebben nog veel te doen.

 

Wat is uw advies tegenover diepe zielliefde?

Lekker laten gaan, we hebben nooit gezegd dat die ene persoon 'jou ware' is (dat hebben jullie er een beetje zelf van gemaakt in veel gevallen).

Als iemand dat wel is dan voel je dat tot diep in je dna en ziel zelf en blijft de verbinding zelfs na hevig loslaten nog steeds aanwezig in het gehele bewustzijn, de verbinding blijft ondanks alles sterk en onvermijdelijk zelf na loskoppeling. dan worden hierna juist de banden weer aangetrokken. Dit heeft als doel uitzuivering van mede de andere zijde mogelijk te maken, dat zullen jullie als partners moeten oplossen en daar liggen dan ook weer lessen voor beide partijen in. Deze lessen maken deze mensen tot in dit geval beiden verlichtte mensen die zichzelf vinden.

 

Deze mensen wacht dan ook samen een zware taak, een ultieme voorbeeldfunctie eigenlijk. Daarom moet er ook op liefdesvlak zeer veel werk gedaan worden.

Dat is jullie eigen verantwoordelijkheid, wij vanuit het licht leiden jullie hier doorheen. Jullie mogen ons ook echt wel meer roepen hoor.

 

Wat ook erg zal helpen is als veel tweelingzielen zich van elkaar losmaken en zich op hun eigen leven gaan richten. Dan zal er collectief weer een goede verschuiving kunnen gaan plaatsvinden. Jullie doen jullie zelf dit allemaal aan, jullie eigen kracht is immens groot en jullie zien het niet eens. Hoog tijd voor verandering.

 

 

 

 

 

Hoe is het momenteel met de inzichten van de mensen gesteld als het om zielliefde en transformatie gaat?

 

 

Erg slecht helaas, lieve Nuria.

We wilden mannelijke en vrouwelijke energie opnieuw in balans brengen en verenigen zodat men zich weer meer androgyn zou gaan gedragen. Zo heffen we de ongelijkheid op tussen man en vrouw (in energie) en dat is mede ook wat zielliefde doet.

Ik heb dit ook ervaren in snel transformeren en het is ook het antwoord op volledige zuiverheid. (niet wie satan aanbidden of zwarte magie of eigen invloed/eigen gewin)

 

Velen zien nog niet in waar ze de fout in gaan, zit veel karma op dit gedeelte van de ontwaking en er is nog veel ego in de mensen aanwezig. Bereidheid om dingen los te laten en om uit gewoonten te stappen vergt nog veel van de mensen en is nog niet voldoende. Men heeft nog veel te leren en de mannelijke energie wordt momenteel echt gedwongen om het ego los te laten en het vrouwelijke meer te accepteren, niet meer te onderdrukken.

De resultaten zijn teleurstellend (maar wij hebben hier veel geduld), echter de komende jaren zullen velen de waarheid gaan ondervinden in voor hen harde lessen.

 

Liefde zal zijn, soms ook meedogenloos, want het is tijd om de oude 3d wereld volledig los te laten. Daar is diepe zielliefde en onvoorwaardelijke liefde in elkaar (in iedereen) voor nodig om dat echt goed los te laten. Aanvaarding en acceptatie dat er geen weg terug is naar de 'oude jij'  cirkel.

 

 

 

Hoe zit dat met herrijzenis? wat is het precies en hoe ging dat bij U?

Herrijzenis had niets met mijn lichaam te maken, toen ze me kwamen zoeken en niet konden vinden is omdat dat deel van mij niet meer gevonden mocht worden (geloofwaardigheid van primitieve mensen). Men zag echter mijn geest in aanwezigheid in zeer heldere gedaanten, zo krachtig dat men er niet omheen kon en niet kon twijfelen aan mijn aanwezigheid. (Goed weergegeven in de film 'Risen')

 

Voor jullie betekend het niet veel anders, de geest overstijgen en dat betekend letterlijk zo 'bewust zijn' van alles erom heen als duister gewaarmerkt kan worden. Het onbewuste blootleggen in de bewuste wereld eigenlijk.

Verlichting is eigenlijk een beetje als opnieuw geboren worden, ingelogd zijn op de kracht van heel jou wezen in al zijn ziel-dimensies. Je zult moeten weten dat je je geeft voor het grote geheel (dienstbaarheid) en dat is ook precies wat ik van jullie allemaal vraag.

 

Je hoeft niet te wachten op dat moment, dat heeft geen enkele zin. Vrij komen uit deze wereld is belangrijker geworden dan ooit in jullie levens voor velen van jullie. Het is tijd om zelf opnieuw geboren te worden. Je zult het moment herkennen als het zo ver is, velen hebben het nog niet bereikt. Het is een belijdenis, een test, een zwichten voor wie je denkt dat je bent.

 

De geest speelt een rol in het vertalen van het licht en het toepasbaar en bespreekbaar te maken. Meer ook niet...

Scheppingskracht met jullie eigen gedachten waarmee je 'hel' of 'hemel' creert voor jezelf, zijn lessen en keer die niet de rug toe. Dat is de enige mogelijkheid tot het komen tot herrijzen. Niet iedereen zal het nu lukken, helaas  (ziel evolutie)

 

Hoe zit het met de aarde en alle missies? wat is illusie en wat is waar?

Schrap de getallen maar....

Angst schept illusie (ik mag niet mee als, ik kan niet mee als..), net zoals beperking (144000).

 

De wereld van angst is jullie kraambed geweest, het is waar dat jullie op een zuivere wereld af stevenen waar voor al dat werk nodig is. In andere gedaanten zullen jullie dit werk enigzins doorzetten en trots af maken.

De overgang komt al gauw...

 

In jullie zielgeheugen, voorheen Atlantis leven/geschiedenis, ligt in iedere ziel een berg aan informatie opgeslagen die nodig is om de andere wereld op te kunnen bouwen. Jullie zullen elke cel gebruiken om deze informatie aan te kunnen wenden. Vooraf is voorbereidingswerk op die wereld in alle scholing/opleiding, verdieping en kennis die jullie nu oppakken  iets wat jullie later scheelt en er weer voor zorgt dat jullie alle noodzakelijkheden een streepje voor zijn. Kennis is macht en kracht.

 

Komt er een vrouw aan de wereldtop te staan?

Nee, er komt geen enkele wereldtop meer na deze gruweldaden. Alles gaat over de kop.

 

Kunt u zeggen wat er gaat gebeuren?

Nee, velen zijn er nog niet aan toe om dit te horen. Ik zal er later voor groter publiek (als ze er wel aan toe zijn) nog eens op terug komen.

 

Wat kunnen mensen doen om hun eigen proces te vergemakkelijken?

Overgave is voor jullie een woord wat soms noodzakelijk is om ten volle te begrijpen, maar niet wordt begrepen. Jullie arrogantie is te groot om jullie wijs te maken wie jullie zijn. Jullie kunnen het wel door beginnen te stoppen te ontkennen dat er duisternis in jullie wereld is. Dan kunnen jullie tenminste in jullie zelf ook zien waar er nog licht op mag schijnen zodat dingen zichtbaar gemaakt kunnen worden. En dat mag weer worden ingezien en worden meegenomen in jullie lessen.

Begin eerst met stoppen te ontkennen wie jullie zijn en waar jullie vandaan komen, maar ook waarom jullie hier zijn. Dat zal veel processen een enorme boost gaan geven, op dat moment.

 

Hoe zit het met 'alle boeken die herschreven dienen te worden'?

Het is niet zozeer het herschrijven alswel berederen vanuit een nieuw perspectief. In de bijbel is veel gelogen (en veel verkeerd geinterpreteerd ook), zij het een nieuwe schrijven zal nog meer verwarring scheppen.

Jullie eigen tijd krijgt een nieuw handboek en een nieuwe werkwijze vanuit nieuwe spirituele inzichten en deze vragen om nieuwe boeken. Het oude zal gewoonweg verwateren en uitgezuiverd worden door de nieuwe wereld.

 

Wat is liefde precies?

Naast de tien geboden wat gewoon respect beloofd, is liefde iets ongrijpbaars. Een voor veel mensen niet te bevatten energie die met het verstand niet te berederen is. Het brengt veel afstand en struggle teweeg in jullie mensen omdat jullie dit niet zo kennen op deze manier.

Het is voelbaar in de lucht en in de bomen en een subtiele verbinding tussen alles wat leeft, jullie met elkaar en de schepper verbindt.

 

Jullie zijn bang voor onbekende, krachtige, subtiele en zachte meegevende krachten die in iedereen zitten en iedereen mag ervaren. Zuivere schone zielen maar ook donkere zielen worden door deze krachten gedreven om toch altijd naar het licht te blijven streven. Jullie licht/ziel is liefde en op liefde ligt veel trauma daarom zullen jullie dat veelal herbeleven wanneer je er door aangeraakt wordt. Dit is nodig om tot jullie eigen zuivere kern te kunnen komen (die dus liefde is).

Daarom is het zo belangrijk om samen te werken in deze tijden, jullie gevoel voor eenheid en samenwerking is eveneens liefde.

 

Hoe denkt u over seksualiteit en liefde?

Ten eerste dat de mensenlijke behoeften zijn uitgebuit, lichte onzedelijkheid heeft men gebruikt als een excuus in relaties, is geen liefde. (de ander gebruiken puur voor eigen genot, hoereren (lichtekooien), energie weggeven om iets gedaan te krijgen)

 

In zuivere liefde is geen seksualiteit "nodig", een mooi gegeven om elkaar nieuwe energie te kunnen geven. (dus niet af te nemen of alleen voor het zelf). Het is niet zuiver wanneer er pure lust aan te pas komt en er geen intentie in aanwezig is om jou hart te delen met de ander. In dit geval spreken we van lichte onzedelijkheid.

De mannelijke energie heeft op deze manier veel schade aangericht in het vrouwelijke bewustzijn, al dat zullen jullie nu massaal herstellen en ga er maar aan staan dat daar veel mis mee is (gegaan).

 

Naast dat er voor liefde niet perse seksualiteit nodig is, is het in nieuwe relatievormen een wel degelijk belangrijk onderdeel. Evolutionair zal dit jullie verbinden in eeuwigheid (en heeft het altijd gedaan) en vele zielconnecties kennen dit gevoel al in de ziel. Het ontwaakt je het transformatieproces in en geeft richting in welke trauma's jullie nog zitten. Liefde en licht komt hierna pas vrij.

 

In eerste instantie leren jullie velen lessen in seksuele aantrekkingskracht wat jullie ook uiteindelijk weer in een andere vorm bij elkaar brengt. Waar is voorbestemd brengt dit nog altijd een vrije wil en een keuze of jullie dit zo willen beleven of niet. Er hangt veel verantwoordelijkheid aan die jullie niet mogen onderschatten en waar jullie nu duidelijk nog geen besef van lijken te hebben.

 

Kunt u meer vertellen over onze beproevingen in het algemeen?

Dat jullie 'licht'  zijn in een menselijke gedaante is al moeilijk en al een beproeving.

De waarheid zien over leven en dood, geloven en werken door de dimensies heen. Het karma doorleven en oplossen en jullie eigen duisternis onderkennen ofwel in jullie eigen licht geloven. Dit zijn thema's waar jullie in het algemeen het hardste tegenaan blijken te lopen.

 

Jullie weten wel de weg maar komen vertrouwen tekort en hangen alles veel te veel aan anderen op waar jullie het eigenlijk gewoon zelf zouden moeten doen. Een ander is niet verantwoordelijk voor jou weg, hoewel enkele uitzonderlijke zielen op aarde. Deze zielen dragen andere zielen op aarde, deze mensen leven de zwaarste beproevingen allertijden. De zielen die specifieke andere zielen ter beproeving krijgen (contracten/karma/soulmates/tweelingzielen) dat zijn de "diehards".

Het op de achtergrond werken mist aan waardering, zij weten wat ze doen. Niemand ziet het en ook deze moeten toch de verantwoording aan de andere zijde laten liggen. Is moeilijk maar moet.

 

Help elkaar niet te veel, eerst jezelf dan kan je daarna dragen, jullie licht is heel groot.

 

 

Zijn er nog tips voor healers/lichtwerkers/sjamanen/heksen?

Een gedegen opleiding volgen, geld is veelal een probleem. Dat blijft het ook zolang jullie blijven denken in tekorten. Wij helpen jullie daarbij maar als jullie niets vragen dan mogen wij niets doen en leveren wij dus niets.

Dus een tip naast het degelijk opleiden van jezelf via een integere weg, wij willen dit dus als jullie het vragen dan wordt het gegeven. Jullie creeeren tekorten zelf, spirituele groei is nodig en twijfel dus niet en pak dus op wat nodig is om beter te worden in wat je doet. Jullie komen veelal vertrouwen tekort in het licht, mede door vele trauma's. Help dus jezelf en geld komt maar vraag ons om hulp, de engelen en Christus.

 

Wij willen de groei en twijfel  niet aan onze hoedanigheid. Verder zal het helpen als mensen meer bereidheid toonde aan zichzelf en om in liefde te geloven. Het is een lange weg maar collectief enorm versterkend en daarom nodig.

Vooral healers, maak werk van jezelf, je bent nodig. Ervaring krijg je door het zelf te doen en je tot mensen te wenden die beter weten dan jij. Help elkaar, verdeel en heers deze maatschappij (met nieuwe ideeen en ingevingen). Beheers het ego en ga in liefde.

 

 

Vrees niet de liefde mijn lieve kinderen,

vrees jezelf en je eigen handelen niet.

Vrees niet het hart en vrees niet het lijden,

vrees geen pijn die bevrijdt, bevrijdt je en leef in het licht.

 

Vrees niet God, vrees niet jezelf  en wie je bent.

 

In elk woord ligt kracht en elke liefde heeft zijn lessen,

ken je eigen kracht toe aan het grotere geheel.

Lieve lichtwerker, je bent nodig en jou licht is nodig.

 

Vrees niet wie je bent, vrees niet je naam of je trots.

vrees niet de diepte of het donker.

Donkerte is wat jullie zelf maken, zonder donker geen licht.

 

Kijk naar jezelf, laat de wereld los die je nu kent.

Ik ben bij jullie allen, het is nu de tijd van groots licht verkondigen en op aarde te zetten.

Ik zal de komende tijd nog door velen heen spreken en begeleiden, roep het licht op en werk samen met ons. Maak jezelf zuiver en op een dag zal vergif niet langer meer dienen.

 

We gaan deze wereld verlaten en opnieuw beginnen, kom je mee?

Broeders en zusters, kom mee, licht is overal roep ons bijeen.

Help ons zielen mee te dragen naar het licht.

Het is goed, bevrijdt jezelf en kom naar het licht toe lieve ziel, het is tijd.

 

J.C.

 

 

Song; Return to your soul :)

 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0