Het ware verhaal van de Hogepriesters & Priesteressen, de apostelen van Jezus Christus

Ineens kwam bij mij de hele puzzel binnenvallen over het verhaal van Jezus, wij lichtwerkers nu. Puur omdat ik mij de vraag stelde, hoe zit het met de Hogepriesters? Meer deed ik niet.

Vanuit daar besloten de hele clan van apostelen bij mij te roepen (eniteiten, stukjes ziel en incarnaties van wie het waren, wij zijn zelf geincarneerde van hun)

Deze channel kwam tot mij. Ik heb er niets uit weggehaald of verbloemt, gewoon puur wat ik tot me krijg. Ook worden verbanden met Atlantis helderder. We zijn allemaal hogepriesters/priesteressen en dus apostelen, kennen een Atlantistijdperk en kennis als Indianen en Sjamanen. Al deze kennis is ons allemaal verenigd, dat is wie wij zijn.

 

--

 

De heilige apostelen in naam bekend ook wel bekend als de Hogepriesters die het geloof van Jezus Christus leidde spreken tot jullie. De waarheid leidt als volgt puur in zijn bestaan zonder door deze channelmeester aangevulde woorden of interpretaties als volgt:

Nuria is een voor jullie leider die jullie mogen volgen zuiver en en wel, zij maakt een deel uit van ons en een deel van haar ziel is bij Maria Magdalena genesteld. Deze kennis draagt zij met vele vrouwen met zich mee. 

Maria Magdalena was voor ons een heilige, zij belichaamt liefde op het hoogste niveau en een spiritueel bewustzijn waar de kracht van ongekend is. Zij leidde de apostelen wanneer waar Jezus niet kon zijn, zij leidde ons naar heilig priesterschap en zal dat nu ook doen.

Zij en Jezus waren de meest zuivere zielen uit onze tijd en er vond veel opstand plaats. Echter in hun zuivere harten kenden het geloof altijd de kracht dat het zou voortbestaan.

Judas een van onze trouwe volgelingen die zich wegens verraad heeft opgehangen, vertelt niet dat hij Jezus als zijn ware kameraad beschouwde. Judas kon niet verdragen wat hij had gedaan en ging naar de onderwereld. Hij heeft inmiddels zijn schulden ingelost en is weer vrij om te gaan. En weer onder jullie.

Hij mag zich nu opnieuw beproeven en ons opnieuw volgen. Alle apostelen, nazaten van, incarnaties van, zijn nu voor een groot deel op aarde. ( de eerste 144.000) Wij boven zijn entiteiten en delen van jullie. Wij zitten in jullie gidsen en jullie zielgeheugen zodat jullie herinneren wie jullie werkelijk zijn.

Ieder van jullie, elke lichtwerker van de 144.000 zijn de eerste volgelingen van Jezus. De eerste acht apostelen die nu ontwaken in hun taak, wat tevens een onderdeel is van het grote evenement is. Zullen ook weer vele andere zielen leiden om ook weer het leiderschap van andere zielsconnecties aan te leren. Het is een zeer belangrijke taak die jullie nu wacht. De eerste apostelen staan nu al klaar en het is tijd dat jullie "zijn" wie jullie waren, erkennen wie je bent. Het woord der liefde is van belang. Alle zielen zijn voor hun zonden vergeven en het is tijd om jullie werkelijke leven in gang te zetten, door te helen en de liefde te delen met wie jullie dan ook maar lief is.

 

Wij apostelen waren verspreid over de hele wereld en jullie nu ook. Vooral in het westen verblind de duisternis jullie, het is tijd om groot licht te laten schijnen. Alle apostelen die nu tevens in Atlantis tijdperk ontwaken laten de waarheid van de wereld zien. 

Hier in het Atlantistijdperk, zijn jullie uitgekozen. Ieder van jullie bekleedde door de tijden heen ook daar al een belangrijke rol, een godenrol. Die skeletten die zijn gevonden van die grote mensen, dat waren jullie. Jullie zijn heel goddelijk en krachtig als jullie de liefdebron weer in jullie zelf vinden.

Atlantis was nog van voor de apostelentijd, weet dat jullie langer bestaan dan jullie zelf suggereren te zijn. De aarde kent een heel tijdperk voor Jezus, samen met jullie nog steeds geliefde dinosaurussen. Geloof er maar in, eilanden waren gescheiden. (mens/dier, ander werelddeel)

 

Jullie volgers, vroeger van Jezus die hem nu ontvangen en/of door Bijbelse verhalen geraakt zijn. Jullie zijn de lichtwerkers van deze tijd met de unieke kennis en kracht in jullie. Jullie ontwaken in jullie pure licht en wij roepen op tot volledige heling in jezelf.

Wij bezitten allemaal de kracht van de ultieme en ware liefde die wij wensen te leven en mogen dat nu gaan leven met wie wij als de ware hebben aangezien. Het is geen ilussie, jullie mogen nu echt.

Ontwaak daarom in jou licht. Wij apostelen hebben deze liefde altijd gekend en zelfs de meest duistere in ons kunnen het licht nu ook weer vinden in zichzelf. Hogepriesters, voorlopers, lichtmensen, Atlantenaren,, verenig jullie krachten, vandaag.

 

De eerste acht apostelen die nu zullen leiden (worden er 12) zijn:

Jeshua (deeltjes van Jezus)

Thomas

Judas

Isaak

Petrus

Maria

Maria Magdalena

Jozef

 

De rest zal spoedig volgen...leer wie jij belichaamt en waar jij voor staat en vindt jezelf in visioenen. (ga naar uw leermeesters allen en maak je het eigen). Heel en zuiver jezelf van alle duister en onzuiverheid. Het ware verhaal is dat jullie alles zijn, het ware verhaal is dat wij in jullie zijn. Het ware verhaal is dat de liefde verloochend is zoals het bedoeld was en Jezus woorden in de ogen van de duisteren godslastering waren. De waarheid is dat jullie die allemaal kennen en hebben en daar geen enkele kerk aan verbonden is of nog ooit hoeft te zijn. Het is tijd dat jullie verenigen en de liefde dagelijks verspreiden, elkaar helpen, de liefde bedrijven in elke vorm dan ook en er ook altijd zijn voor elkaar.

Zoals goddelijkheid ooit geschapen is, zal het wederkeren.

Sta op lieve volgelingen, red jullie leiders uit de nood en help de wereld. Het is tijd, The Big Event dient zich aan, Be prepared.

 

Liefdeslicht van alle apostelen van Jezus en Jeshua zelf.

Steun en toegewijd.