Wanneer de waarheid boven tafel komt... (poetische tekst)

Wanneer de waarheid boven tafel komt, wanneer de energie het niet langer toestaat dat duister ons leven beheerst...

 

Wanneer wij niet langer omarmd worden door wat voorheen normaal was voor ons, wanneer wij niet langer deel uit maken van een leven wat niet van onszelf is, maar door anderen is beheerst geweest.

 

Wanneer wij ons niet langer kunnen verbergen voor de waarheid, voor iets wat langer in ons hart al parten speelde.

Wanneer wij leren te kiezen voor ons eigen leven, onze eigen kracht en onze eigen dromen.

 

Wanneer wij zien wat wij niet zagen, omdat het verscholen lag achter een masker van het ego. Wanneer wij niet langer weten wie of wat wij al die tijd zijn geweest. Wanneer de deuren naar het verleden sluiten, ja dan pas, dan pas echt;

 

Kunnen wij leren wie wij zijn en onze werkelijke krachten leren kennen, kunnen we onafhankelijk van andere mensen op deze wereld staan.

We zullen huilen, janken en schreeuwen! Vergaan van de pijn en het verdriet om wat wij achterlaten!  We worden boos of nederig en trekken ons terug in onze schulp. We rennen weg of proberen gebroken stukken te lijmen, echter, allemaal tevergeefs.

We smeken om iets, wat allang niet meer van ons is of bij ons hoort, we huilen om iets omdat we bang zijn voor het alleen zijn, we worden boos op de ander, omdat we ons zelf niet meer kunnen zien.

Verwijten helpen niet, goed praten ook niet. Een wond blijft een wond, een wond kan slechts helen in ware liefde, nergens anders. Want dat is waarom wij op aarde zijn gezet.

 

Wanneer het moment van waarheid aanbreekt, wij het verleden voorgoed laten gaan. Dan is het zoeken gestopt, dan hebben we gevonden. We hebben gevonden welke kracht liefde voor onszelf voor onszelf kan betekenen! Het betekend dat we niet langer afhankelijk zijn van een ander maar eindelijk gaan leren om onze eigen boontjes te doppen. Zonder deze lessen en ervaring zouden wij namelijk geen ware liefde op deze aarde kunnen brengen.

 

Wanneer we niet gezien worden en dit accepteren, wanneer we geliefd zijn maar het niet ontvangen, wanneer we blind zijn maar onze ogen niet openen, kunnen we niet zien waar het werkelijk om gaat in dit leven.

Wanneer we niet openstaan voor een nieuwe werkelijkheid en nieuwe lessen, zullen we slechts stilstaan..

 

We kunnen op niemand bouwen, alleen onszelf. We kunnen niet leunen op een oude brug, op een dag zal hij doorbreken, ben jij dan aan de overkant?

We kunnen niet vertrouwen op wat een ander wil, maar slechts op onszelf. We kunnen leren op een andere manier te leven als we onszelf toestaan om werkelijk onszelf te zijn. Welke beperkingen leggen we op aan onszelf om anderen altijd te redden? Wanneer kom je pas zelf in beeld?

 

Hoever ga je? Hoeveel mijlen van jezelf ben jij verwijderd? Wat doe jij altijd wat jij eigenlijk niet wil?

 

Laat je leiden door de verlangens en geneugten in het hart!  Deze brengen wonderen in het leven, deze brengen jou naar het juiste station, het is de Thin red line, de rode weg, de rode draad en ons lot in het leven. 

 

Wanneer de waarheid boven tafel komt, zijn we dan eerlijk naar wie we zelf zijn? Wie hebben we al die tijd tekort gedaan? Slechts ons eigen hart, ons eigen leven en onze eigen liefde. 

 

Alles komt goed, angsten zullen we overwinnen. We zullen door het vuur gaan om onszelf weer terug te vinden in de kracht van wie we werkelijk zijn. Lieve Lichtwerker, de leeuw is in jou ontwaakt. Mensen van het licht zullen jullie leiden.

Wanneer de waarheid boven tafel komt, wij ontwaken in vrijheid van wie wij zijn, zodra wij kunnen 'zien' hoe we hebben zitten slapen, mag onze wereld veranderen. Op weg naar vereniging en samenkomst, tijd om je vleugels uit te slaan en te vliegen.

 

Liefde, Licht en Kracht

 

Mensen van het licht,

onthef mij uit het donker.

Mensen van het licht,

schijn mij bij.

 

Mensen van het licht,

draag liefde in je hart.

Laat je ziel leiden,

geef tegenwicht.

 

Mensen van het licht,

jullie hebben mij gevonden.

Mij vrijgemaakt van alle smart,

jullie sloten alle wonden.

 

Mensen van het licht,

mijn vrije wil is losgekomen.

Mijn hart en ziel zijn open,

jullie leiden mij door de bomen.

 

Het bos des levens,

bewonder al wat groeit.

Licht leidt over donkere paden,

mensen van het licht, de toorts gegeven.

 

Geef door de liefde,

maak het hart licht.

Gegeven is je de route,

mensen van het licht.

 

(uit In Licht https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=6782