Brief aan mijn toekomstig leven

Lieve Toekomst,

ik weet dat het moment nooit gelegen komt om jou te voeden. Ik leef immers in het 'nu' en koester mijn verleden in de lessen die ik heb mogen leren.

Ik wil dat je weet dat mijn verleden, eentje van vechten tegen de bierkaai, tegen muren aan lopen. Voor altijd voorbij is. Ik begrijp dat dit nodig is om jou, mijn Toekomst in volledigheid te kunnen omarmen.

 

In het verleden heb ik veelal moeite gehad om mij over te geven aan jou wil, omdat jij iets heel anders in gedachten had als wat ik deed. Ik hoop dat je mij ten eerste wilt vergeven voor alle acties die mij toen 'eigen' waren. Het heden heeft mij echter geleerd om mijn eigen energie te keren, lessen te leren en te mogen groeien in het moment. Ik heb Heden omarmd als mijn naaste vriend, niet meer als een vijand zoals ik vroeger deed.

Heden heeft mij geleerd geduld te hebben, rust te bewaren en te aanvaarden hoe alles komt, zo ook als wie of wat daarmee gepaard gaat. De mensen die Heden in mijn leven hebben gebracht, hebben mijn wereld op zijn grondvesten doen schudden, in Heden heb ik vaak vast gezeten in dilemma's aangaande de liefde, niet alleen voor anderen maar bovenal de liefde voor mezelf. Mijn harde mannelijke aanpak had niet altijd het gewenste resultaat, ook al zou het voor bepaalde dingen heel praktisch zijn. Heden liet mij zien dat mijn zachte vrouwelijke ik meer overhand mag nemen, dus ik werk daaraan. Vliegen vang je immers sneller met stroop dan met een mepper.

 

Ik zal nooit afscheid van Heden kunnen nemen en Verleden verleidt mij echter nooit meer tot hoe alles toen was, Toekomst zal ik moeten omarmen naast Heden, beide zijn zij van belang om mij op mijn pad te geleiden.

De enkele vraag die ik wil stellen, Lieve Toekomst, wil  je mij helpen mijn eigen vrouwelijke kant meer te kennen? Mijn zachtheid te ontplooien? mij meer liefde geven voor wie ik ben?

Wilt u mij helpen de liefde voor mij te balanceren in een persoonliijkheid naast mij? Een luisterend oor? Een sprekend hart?  Ik zal u dankbaar zijn.

 

Lieve Toekomst, wij weten dat onze afstand groot is maar ook zeer klein. U bent morgen, U bent volgend jaar, U bent er over vijftig jaar nog steeds. Ik ken u echter een klein beetje en u heeft zelf altijd een streepje voor op mijn waarneming. Ik weet dat u mij volgend jaar nog flink door elkaar gaat schudden, maar wilt u mij in 2018 een beetje besparen? Zodat ik mij in rust in nieuwe omstandigheden kan settelen?  U kent mijn wegen als geen ander, maar geen ander dan Heden slechts naast u gaat mij de weg wijzen.

Ik zie u als groots en zie voor mezelf een zeer harmonieus liefdevol leven, daar ben ik u zeer dankbaar voor. Het is een geschenk te weten dat u zo goed voor mij bent en zal zijn, u weet dat het met mijn werk te maken heeft. 

 

 

Veel dingen liggen al vast en heb ik zelfs mogen verankeren. Het zou niet goed zijn deze uit te spreken maar ze voegen zeker veel toe aan mijn verhouding met u. Heden geeft mij de kans om vanuit mezelf keuzes te maken om zo te bepalen hoe u eruit gaat zien. Ik verheug me op een goede samenwerking.

 

Wie u ook in mijn leven terug brengt, wie mag blijven en wie mag gaan. Ik zal het aanvaarden en volledig in open perspectief staan. Ik zou graag willen dat degene die mogen blijven dat nu mogen doorvoelen en wie terug mogen komen ook. Ik vraag Heden om mijn liefde te beproeven, mijn liefde een plekje te geven en een thuis te creeeren zodat het kan voortbestaan, zodat het kan settelen en in harmonie kan zijn met alles wat is.

Lieve Toekomst, ik omarm u, maar aanvaard mijn beleving in het heden. Ik ben u dankbaar voor uw aanwezigheid en vraag u om in 2018 een besluit te nemen over mijn verdere leven hoe dat  eruit mag gaan zien. Het zal zo geschieden.

Ik omarm u en kijk naar u uit.

 

Liefs Nuria Rosa