Vrijheid

Vrijheid, is hen gegeven die niet in een geloof blijven hangen. Vrijheid is de spil van vrije wil, maar een vrije wil die mensen nooit gekend hebben.

 

Vrijheid is voor hen die geloven in het onmogelijke, draken en engelen hun hemel laten berijden.

Vrijheid is vrijdenkendheid, bereidheid barrieres over te gaan om je eigen leven te ontdekken,

Vrijheid is loslaten van wat jou niet meer dient, dat te (h)erkennen als zodanig en lichter te mogen worden.

Vrijheid is leven in verbinding met al wat leeft en al wat is, het is een draai vinden in alle bestaande dimensies die er aanwezig zijn in ons leven.

 

Vrijheid is de durf om te doen wat niemand duft, het is losbreken uit bepaalde denkwijzen, het is je losmaken uit alles en iedereen die jou probeert te binden.

Vrijheid is eigenliefde, eigen grenzen niet langer overschrijden voor mensen die zogenaamd op jou wachten. NEE! 

 

Vrijheid is geven om jezelf, doen wat je wil en je vleugels uitslaan, Het is letterlijk meewaaien op welke wind in jou schoot geworpen wordt. Het is een privilege om echte vrijheid te ervaren, vrij van alles wat er niet langer toe doet.

Vrijheid is een gegeven om te omarmen, het is een gift aan jou als mens. Jij kiest zelf die vrijheid te pakken of in een plek vast te blijven zitten waar je niet langer wilt zijn.

Je kunt je losmaken uit alles waar je niet meer wilt zijn, maar het grootste obstakel zijn altijd de eigen gedachten en de emoties die daar achter liggen.

 

Je kunt in jou vrijheid geloven, maar je bent pas echt vrij als je geen angst meer hebt die jou blokkeert voor die vrijheid. Je kunt nog zo hard "positief" denken. Maar dat werkt niet zo...

Het gaat niet om positief denken, het gaat om het werkelijke geloof in jezelf en om de angst waarom jou wel of niet iets zou lukken. Die gedachten spelen altijd een rol.

 

Werkelijke vrijheid is geen angst, geen angst om jezelf onder ogen te komen en je emoties en waar die verband mee hebben. Als je dit in jezelf kunt linken is vrijheid je nieuwe levenspad.

Vrij ben je altijd, want je hebt altijd een keuze om te lijden of om een keuze te maken daaruit te stappen. 

 

Er is geen vandaag of morgen, er is altijd, altijd. Elke keuze en actie die je nu kiest en onderneemt kan morgen manifesteren. Als ik vandaag denk dat ik morgen een stuk heling in mezelf voltooi berustende in een bepaald onderwerp, dan is dat zo.

 

Als ik morgen iemand wil vrij pleiten uit een situatie, gebeurd dat ook. Als ik nu denk aan een wens die ik heb, kan die volgende week uit komen, mits ik maar geloof in de kracht die ik in mijn hart heb gebeurd dit ook.

De energie van nu staat ons toe zo vrij te handelen, uiteraard consequenties dienen we zelf ook op te ruimen.

 

Vrijheid zal het nieuwe leven zijn, vrijheid brengt ons thuis. Moge vrijheid ons leiden naar een nieuw en prachtig leven waarin wij mogen staan en stralen, Allemaal op onze eigen manier te werken en ons te vrijwaren van alle onzin op deze wereld, dat wij mogen doorzien wie en wat we zijn en waarom we hier nu zijn.

 

Alles valt op z'n plaats, alles mag nu ontmaskerd worden. Alles mag ons nu aanreiken wat wij nodig hebben voor onze groei. Nu is morgen, morgen is ook volgende week.

Sta niet stil maar loop!

Loop niet maar ren!

Ren over de grote weides, geniet van de zon, de maan, de sterren, de aarde en de natuur!

Laat je eigen hart niet langer verwoesten door zij die niet weten, laat je hart niet langer ketenen aan oude gewoonten en denkwijze!

 

Maak je zelf vrij, kijk met een open blik!

Oordeel niet en sta je zelf toe te proeven van de nieuwe mogelijkheden!

Grenzen bestaan niet meer, niet meer tussen mensen, niet meer tussen mens en lichtwezen. Alles is EEN en EEN is het AL.

Omarm de ondoorgrondelijke wegen van het universum.

Het is tijd lieve mensen voor een waanzinnige opheldering in ons leven, ons NIEUWE leven!

 

Laat de maan en zon je leven opnieuw belichten en luister naar wat de engelen en lichtwezens ons willen vertellen.

Het is tijd om te ontwaken, volledig te ontwaken en onder ogen te komen wat ons werkelijke pad nu is!

 

Lieve aarde- engelen sta op en verenigd U !!

 

 

Nuria Rosa

(dank aan mijn gids, per ongeluk)