Waarom de meeste healing maar 'tijdelijk' is en ernstige ziektes wel degelijk te genezen zijn

Om maar meteen met een boel bombarie in huis te vallen, dit onderwerp zal veel mensen tegen het zere been stoten en het zal veel stof doen opwaaien. Maar het is geen verplichting om mijn blogs te lezen, mocht ik je interesse wel gewekt hebben. Zet je dan maar schrap. Een jaar geleden zou ik dit niet hebben durven neerzetten, maar ervaring doet leven zal ik maar zeggen.

 

Healing is in deze maatschappij van "slapende" (lees; niet ontwaakte mensen, ego ilussie, onbewuste mensen) nog steeds een niet gewaardeerd ondergeschoven kindje. En dat is ook niet zo raar, er zijn namelijk veel kwakzalvers actief, (lees; zogenaamde mediums, paragnosten, nep-helderziende) Deze mensen zijn door de meeste mensen niet goed te onderscheiden van wel zuivere healers die dus wel verdere krachten en methoden bezitten om daadwerkelijke diepe zielenhealing uit te voeren. De meeste zogenaamde mediums hebben namelijk een zogenoemd plafond. Dat plafond is een grens aan mogelijkheden. Kunnen jou gedachten bijvoorbeeld wel doorzien maar komen niet verder dan de 4e dimensie en noemen zichzelf dan heldervoelend etc. Coldreaders bijvoorbeeld zijn helemaal killers voor de zuivere healers, deze gebruiken gewoon psychologische trucjes om jou te beinvloeden.

Door deze overkill aan spirituele mensen, die dus in feite niet zo veel kunnen wordt echte zuiverheid totaal niet gezien en daarom geloven de meeste mensen dit ook niet. Volkomen onterechte beredenering, waarom zal ik uitleggen.

 

Waarom de meeste healingmethoden niet werken en er zoveel kwakzalverij is

Ik ben gewoon heel eerlijk hierin en het is totaal niet om mezelf omhoog te werken, dus vat dit alsjeblieft niet als zelfpromotie op. Dat kan me namelijk geen moer schelen, ik bekijk dit vanuit een objectief oogpunt, vanuit wat ik observeer. Ook doe ik dit niet om anderen naar beneden te halen, kijk wat met jou resoneert en wat niet. Zo niet, zoek je maar een andere pagina om te volgen, ik zit nergens mee.

 

Ten eerste over het zogenoemd plafond

Mensen komen op deze aarde om iets te vervullen, de ene persoon krijgt meer verantwoording dan een andere. De ene ziel is ook veel verder in de ontwikkeling op spiritueel vlak als de andere. Daar is niets mis mee, dat is gewoon hoe het werkt. 

Er zijn vele "mediums" actief, een medium is iemand die met overledenen communiceert en via die weg mensen helpt, op zich prima werk, niets mis mee. Mediums kunnen ook door globaal te voelen wat jij wilt horen daar heel mooi slinks op inspelen en jou zo een goed gevoel geven. 

In principe kan iedereen die een beetje intuitief is ingesteld leren luisteren naar de overledenen, dit komt omdat zij heel dichtbij het mens- zijn staan en verkeren in de 4e dimensie. Wij mensen leven in de 3e dimensie en tussen het derde en vierde zit in principe geen scheidslijn, behalve dan dat het vierde niet met het blote oog wordt waargenomen maar gewoon naast ons leeft. Deze scheidslijn, die dus in feite geen scheidslijn is maakt het heel makkelijk om contact te maken.

Ook onze gedachten uitwisselingen vinden plaats vanuit dat veld, de derde in vierde dimensie worden door andere ook wel "het veld" genoemd.

Vanuit het veld vindt ook telepathie plaats, inmiddels heeft de wetenschap bewezen dat dit bestaat dus dit hoef ik niet meer te verdedigen, veel mediums en paragnosten maken hartelijk gebruik van alle informatie die jij met je gedachten dit zogenoemde veld in stuurt.

Dit is uiteraard nog geen kwakzalverij, maar veel van deze mensen werken vanuit de ego- intentie om zichzelf te vervullen met het werk wat ze doen en dan bevindt je je al in de duistere zijde. Mediums die werken vanuit pure liefde, hebben namelijk geen behoefte aan deze zelf-vervulling, zullen dus ook niet verschijnen in die zogenoemde mediumprogramma's (Het zesde zintuig was een uitzondering op deze regel!!)

Als iemand voor de televisie werkt als zogenoemd medium, krab maar even achter je oren want de kans is groot dat het geen zuivere koffie is, maar ook de meeste spirituele beurzen zijn bezaaid met deze mensen. Meestal om dat dit de enige manier is om aan slachtoffers te komen, hier komen meestal dan ook de mensen met grootste onwetendheid. Daar wordt mooi op ingespeeld.

 

Het probleem van de maatschappij is ook nog eens dat de meeste mensen geen idee hebben wanneer iets echt pure zuivere liefde is, men kent dit niet meer. Het zit wel ergens opgeslagen, maar heeft nooit uiting kunnen vinden. Onvoorwaardelijke zuivere liefde is zeldzaam en zeer kostbaar.

 

Healingmethoden en hun grenzen

Dat brengt ons bij de healingmethoden waarover ik graag even het een en ander uit de doeken wil doen. Over overkill  gesproken,

de healing opleidingen schieten momenteel met bosjes uit de grond. Iedereen weet wel iets te vertellen over hoe je een goede sjamaan wordt, intuitief healer, trance healing en weet ik het wat voor mooie benamingen het allemaal krijgt. Maar als het puntje bij paaltje komt kun je allicht 95% van de zogenaamd goede opleidingen, waar ook nog eens een prijs voor wordt gevraagd waar je broek letterlijk van af zakt, kun je doorstrepen. Hou dat geld maar lekker in je eigen zak, want alles berust weer in een ilussie. Dus je bent gewaarschuwd. Laat mij dit even beargumenteren.

 

Ten eerste zijn opleidingen altijd vastomlijnde methoden, het zogenoemde 'hokjes' denken is ook hierop toe te passen. Alles maar ook alles wat beperkingen oplegt in manieren van energie aanroepen, sierlijke handgebaren en het handopleggen in die zin als Reiki etc zijn allemaal een pot nat. 

Altijd, maar ook echt altijd wordt er wederom energie uit "het veld" gehaald, dus wat voor handen is en dus de 3e en 4e dimensie. Leuk, maar niet goed, waarom kom ik zo op terug.

Bovendien wat de meeste fout doen is dat ze geen goede bescherming gebruiken, het energieveld ligt totaal open en wordt niet beschermt door degene die daar wel voor bedoeld zijn. Hierdoor valt de kracht weg en kan er bovendien van alles binnen komen waar je allicht niet blij van wordt. En door de grenzen in alle methoden, heeft men ook totaal geen idee wat men werkelijk doet en of binnenlaat, gaat het dan fout, dan gaat het ook goed fout.

En dat is niet om angst aan te jagen, maar gewoon enorm realistisch. 

 

Ten tweede, er wordt dus gewerkt met "het veld" de derde en vierde dimensie. Dit betekend dus alle energie die voor handen is in de omgeving, in de omgeving waarin mensen leven en emoties op en neer gaan, ruzie wordt gemaakt, onenigheid is, eerder mensen zijn overleden, maar dus ook in samenwerking met de overledenen, dus ook entiteiten etc die tussen hemel en aarde dolen. Wat denk je hiermee binnen te halen?   Je haalt van alles boven en zet dat in iemand zijn of haar systeem. Zuiver is het niet.

Mocht je reiki gebruiken, door handoplegging vanuit jezelf gebruik je ook jou eigen vervuiling. Voor het moment voelt het misschien euforisch en geweldig, maar na enkele dagen ben je dit gevoel meestal wel kwijt. Dit komt omdat het niet voldoende kracht heeft om jou daadwerkelijk tot in jou diepste ziellagen mee te healen. Zonde van je geld en tijd dus. Mocht je hier voldoening uit halen is dat prima, maar denk nou niet dat je hiermee de meest ernstige dingen kunt genezen, want dan kom je van een koude kermis thuis.

 

Ten derde, ik heb het al in veel artikelen en blogs genoemd. Er vindt een energieverschuiving plaats, de trilling van de aarde, het universum en ons dus ook verhoogd. Ons hele energetisch systeem gaat momenteel over kop en de voorlopers, nu lichtwerkers zijn de eerste die er volop mee te maken hebben. Dit betekend dat het oude 7- chakra systeem een 13- chakra systeem aan het worden is, er is nog niet zoveel over bekend. Mocht je meer willen weten dan wil ik je verwijzen naar www.rudynobel.nl  , deze prachtige man weet er alles van en is een voorloper op dit gebied. 

Een feit is helaas dat de meeste methoden die gebruikt worden berusten in het 7-chakra systeem, maar door dat het hele energetisch systeem nu dus anders is, kun je in veel gevallen dus ook healen tot je een ons weegt, er zal weinig veranderen. 

 

Kortom, door de hokjesgeest ook in de spirituele wereld. De plafonds en plus het feit dat het energiesysteem ook nog eens veranderd en het feit dat men totaal niet weet in welke dimensie men werkt en wat zich daar bevindt worden er grootse fouten gemaakt. Om nog maar te zwijgen over de niet juiste bescherming gebruiken tijdens de healingen.

 

Hoe zit het dan wel?

Het lijkt mij wel dat ik nu genoeg argumenten heb gesmeten om duidelijk te maken waar het mis is gegaan. Als je nog niet afgehaakt bent ga ik nu wat meer uit de doeken doen over hoe het wel moet. Uiteraard blijft het geheim van de smid bij de smid zelf, anders kan ik mijn biezen ook wel pakken. Ik heb niets te verbergen, echter wel te beschermen, daar ligt mijn verantwoording in dit opschuddende stuk tekst.

 

Ik wordt wel opgeleid als Sjamaan en volg wel degelijk een opleiding, echter wel bij een zuivere elder die weet wat ze doet en een hoge graad heeft behaald. Ik spreek mijzelf hier niet tegen, al lijkt het van wel. Sjamanisme is een hele oude manier van helen en genezen, ik hoor je al denken 7-chakra, absoluut waar... maar deze kunnen zich aanpassen aan de nieuwe tijd. 

Het sjamanisme is een oude manier van zeer bewust leven met hemel en aarde in balans en kan zich ook aanpassen in de nieuwe energie, omdat sjamanisme namelijk geen grenzen kent. Alle zogenaamde healers kennen grenzen, sjamanen niet.

Bij sjamanen zijn geen plafonds maar een doorgronding door alle dimensies waar je zeer verantwoordelijk mee om dient te gaan. Niet zomaar iedereen kan daarom ook sjamaan worden, je dient gekozen te worden op geschiktheid. Om gaan met energie is een ding, om gaan met levens een tweede, je dient soms beslissingen te nemen die er niet om liegen, het is zeer verantwoordelijk werk.

 

Geen grenzen betekend letterlijk geen grenzen

Zoals genoemd kent sjamanisme geen grenzen, wat echter ook niet wil zeggen dat iedere sjamaan in staat zal zijn om over al deze grenzen heen te werken. Ook hier voor moet je een bepaalde graad van verantwoording mee kunnen dragen. Ik noemde al het over levens beslissen, een sjamaan kan beslissen over leven en dood door bepaalde dingen bij je weg te halen, te veranderen of er dan ook maar mee te doen wat deze denkt dat voor jou het beste is.

En door de toegang in alle dimensies, dus alle aanwezige krachten in het universum te gebruiken kan alles.

 

De nieuwe energiewetten met de 13-chakra's werken ook razensnel door ons systeem. Wanneer een healer in deze tijd (lees; nu al!) de energieen beheerst in zichzelf en rondom de mensen om zich heen en weet hoe te beinvloeden, is de cirkel eigenlijk al rond.

Zo'n beetje elke gedachten, bewust en onbewust, elke handeling die deze persoon doet heeft directe invloed op wie men maar wil, dat is een onoverkomenlijk feit.  

Dit betekend dus wederom grenzeloze krachten. De ellende is echter, wie men dit niet wil zien, kan dit ook niet zien. Wie hier bewuster van wordt zal er veel verantwoordelijker mee omgaan. En dat is ook precies waarom de "slapende" mensen dit niet willen geloven, ze zien het niet en om dat ze het niet zien zeggen ze dat het er niet is!   En omdat ze geloven dat het er niet is of niet kan helpen, zijn ze ook niet te helpen met genoemde methoden, hoe grenzenloos ook. 

 

Geloof is dus wel een meespelende factor, geloof in dit alles wordt altijd belemmerd door een onbewuste angst in de mensen. Deze berust veelal in de geschiedenis van de mensheid, maar is ook nu nog steeds actueel.

Zoals al eerder genoemd is deze maatschappij onderbouwd door mensen die ons bezighouden met een 40-urige werkweek, banken die met onbestaand geld risico's nemen, een belastingstelsel, technologie en nieuws wat ons(lees; slapende) dagelijks zodanig bezig houden met van alles wat we allemaal "moeten" zodat we zelf geen ruimte meer hebben tot zelf nadenken. Deze beperkingen die zielloos worden aangenomen en doorleeft zonder dat mensen zelf de ruimte op zoeken om te onderzoeken wat er mogelijk is. Om maar te zwijgen over de farmaceutische industrie die ons een oor aan naait en doktoren zodanig opleiden dat ze maar medicatie blijven verstrekken, of het nu goed voor de mensen is of niet. Dat interesseert niemand, als ze maar als marionetjes naar de pijpjes van de leiders blijven dansen en vooral niet ontdekken wat er werkelijk aan de hand is. Want anders gaat het hele systeem failliet en krijgt 'de big 5'  zijn geld niet meer waarmee ze ons kunnen beheersen.

 

Genoeg gezeikt hierover, waar het om gaat is dat daar door dit soort healing ook niet serieus wordt genomen. Terwijl in vroegere tijden (wat ook nergens in de geschiedenis staat maar wel degelijk waar is!!) dit soort genezingen zeer succesvol waren en de kennis zelfs nog beter was als wat men nu weet van ziektes etc!

Grenzen worden opgelegd door opleiding en de gedachten dat wat je niet ziet er ook niet is. 

 

Waarom er dus geen grenzen zijn en alles kan

Nogmaals, er zijn dus geen grenzen. Omdat er nu met nieuwe energie gewerkt wordt die heel snel doorwerkt, als je weet hoe er mee om te gaan, plus het feit dat als je bij de hoogste dimensies kan komen met genezing, alles kan.

Een mens is een scheppend wezen, tenminste, als dat mens zich bewust is van wat scheppingskracht is en weet hoe dit in zichzelf te activeren en mits men geboren is met de trofee een enorme verantwoording op zich te krijgen en dus feitelijk uitgekozen is. Niet iedereen is een gekozen persoonlijkheid om genezing op dergelijk niveau uit te voeren. 

Als scheppingskracht je eigen is, je dus kunt beslissen over leven en dood, dan raad je het al, dan kun je ook beslissen over ziektes.

 

Ziekten en genezing

Dat brengt ons bij de kern van dit lange verhaal, hoe dan ziekten genezen?

Als je weet dat ten eerste elke ziekte, elke kwaal en elke gebeurtenis in iemands leven een aan een geregen stuk is van een energetische actie en reactie en als je begrijpt hoe die actie en reactie werkt kun je hier dieper in gaan kijken.

 

Zelf-heling is een kettingreactie van inzichten hoe en waarom dingen in je leven lopen zoals ze lopen. De kern van jou reactie op een gebeurtenis kun jij zelf beinvloeden als jij bewust bent van jou energie en wat je doet. Door deze inzichten kun je patronen herkennen en doorzien, omdat je doorziet kun je het heden veranderen. En door dat je jezelf veranderd, weet waarom jou bepaalde dingen over komen vindt er diepe heling van binnenuit plaats.

 

Wanneer iemand heling op jou toepast en kijk heeft op dingen als jou karma uit vorige levens, familiekarma en patronen, jou patronen in vorige levens en herhalingen die daarin plaatsvinden kun je veel ontdekken.

In iemands ziel ligt alle informatie opgeslagen, deze informatie is alleen beschikbaar voor zij die het mogen zien en dan nog zie je altijd flarden, je ziet wat er het meeste toe doet en wat veranderd mag worden.

Elke lichamelijke afwijking, ziekte etc begint ergens bij een bron, deze bron is voor de meeste mensen niet zichtbaar omdat ze alleen maar kijken naar het huidige leven wat ze nu leven en niet verder kunnen kijken. Ook de mensen met de zogenoemde plafonds niet.

 

Vele ziektes en afwijkingen, die mensen als straf en lijden zien zijn terug te leiden naar karma. Karma is een bitch en wat voor eentje. Het lullige hierin is alleen dat het tot nu toe altijd iets is vanuit een vorig leven en dus in jou onderbewustzijn zit. Daarom kun je zelf niet zien wat de oorzaak is. 

Mijn ervaring is inmiddels dat het niet per defenitie een enkele oorzaak hoeft te hebben, waar ik ook naar wil verwijzen als je meer aards bent ingesteld is de Biologika leer zie; http://www.biologikanederland.nl/trainingenlezingen/eendaagsebiologikatraining/

Dit legt heel helder en duidelijk uit hoe ziekten en psychologische problemen ontstaan, ook dit is op wetenschap gebaseerd, op vele onderzoeken. En het sluit nauw aan op wat ik vertel en het sjamanisme, alleen in andere bewoordingen uitgelegd.

 

Door een kettingreactie vanuit de ziel krijg jij dus een dergelijke ervaring of ziekten toebedeeld. Dit is niet om je te pesten maar een oorzaak van een eerdere actie in jou bestaan waar je nu misschien niets meer vanaf weet.

Het kan zijn dat jij in eerdere levens ook dergelijke dingen heb gekregen maar in mindere maten, maar als jij niet leert waarom jij hebt wat je hebt krijg je een duidelijkere en hardere boodschap en dat kan flink erg worden gemaakt als jij te eigenwijs blijft om in te zien wat je fout doet.

De biologika verteld ook dat puur alleen het inzien van waarom je hebt gekregen wat je hebt gekregen, je als een kettingreactie van die ziekte of afwijking af kan helpen. Maar zolang jij niet bewust bent kun je beredeneren tot je een ons weegt! Zorg dus dat je zelf bewust wordt, tot zo diep je maar kunt komen!

Zolang jij gelooft in dat dit niet kan, kan het ook niet, want daar zit dan je eigen plafond!  Maar alles is energie en energie kent echt geen grenzen. En er zijn vele verhalen bekend van  mensen die op deze manier genezen zijn, het is geen onzin. Inzicht dus!  Maar de meeste durven zichzelf al niet eens in een spiegel aan te kijken, je moet wel je diepste angsten onder ogen komen om dit level van inzicht in je zelf bewustzijn te verkrijgen. En de daarbij opgelegde principes van de maatschappij werken dit 'bewust' tegen.

 

Healing op de diepste lagen van je ziel kan dus alleen plaatsvinden door inzicht en de kracht van het werken in alle dimensies en dus de bereidheid je angsten en karma onder ogen te komen. Het is nogal wat, maar daarom niet onmogelijk. Geef jezelf eens de kans om verder te kijken dan alle reguliere gedachten, wetenschappen en wat andere mensen je te vertellen hebben. Ga er maar vanuit dat 95% het mis heeft en volg eens je gevoel in plaats van wat je hoort of mensen je wijs proberen te maken.

 

Alles wat jij denkt en doet veroorzaakt een kettingreactie in de energie en die energie kaatst alleen maar terug wat jij de wereld in stuurt, zo simpel is het. Als jij niks gelooft en jezelf niet de kans geeft om dingen te voelen, blijft dit ook een ver van je bed show en misschien bullshit. Terwijl je het automatisch dus al geen kans geeft, hoe kan je dan verwachten dat het werkt voor jou? 

 

Pure zuivere liefde is pure genezing

Vaak als een soort mysterie wordt wel gezegd dat liefde het krachtigste geneesmiddel is, klinkt als een sprookje. Toch is het geen sprookje. 

Zoals al eerder genoemd; de meeste mensen weten niet eens wat pure onvoorwaardelijke liefde is. Aan liefde hangen ideeen hoe het hoort te zijn, maar dit is ook allemaal blauwdruk gebaseerd op het denken vanuit het ego. Zie mijn voorgaande blog over waarom huwelijken stuk gaan in deze tijd  om dat even beter te begrijpen.

 

Zuivere liefde is ongecompliceerd en vrij en je kunt het wel begrijpen, maar het begrijpen betekend echter nog niet dat je het kunt voelen als zodanig. Je hebt het echter nog nooit gevoeld dus je kunt het niet beredeneren hoe het echt voelt. (geloof me nog maar weinig mensen hebben deze staat bereikt en weten hoe dit voelt)

In een staat van verlichting waarin het hart vrij is van oude paradigma en denkwijze opgelegd door opvoeding en ervaringen van dit en voorgaande levens, het geen rugzakje meer meedragen van oud karma etc kun je dit pas doorvoelen en zien. 

Een zuiver en schoon hart kent geen oordeel, geen ketenen aan vastomlijnde gedachten maar is juist onbegrensd. Je kunt het wel weten wat het is en het benoemen, maar dat betekend nogmaals nog niet wat het is om werkelijk in deze staat van 'zijn' te verkeren.

En het bestaat echt beste mensen, alleen klinkt dit ook voor velen als een sprookje, maar ik ben een levend bewijs. Je kunt dit echter niet aan mij zien, je ziet dit namelijk pas als je zelf ook in een zodanige positie van leven staat, dan pas kun je bij mijn hart. Alles wat met een lagere vibratie als mij rondloopt kan dit niet zien om dat ze het niet herkennen. Je ziet iets pas als je het herkend, altijd om dat je het vanuit jezelf herkend. Wat jij zelf niet meedraagt, kun je niet aan een ander herkennen, zo simpel werkt dat nou eenmaal.

 

Zuivere liefde in verbinding met de bron brengt ons in staat de meest krachtige vormen van genezing aan te roepen, alleen volledig zuivere harten kunnen dit! Hoe meer iemand meedraagt aan oud karma wat niet is uitgewerkt, oude pijn, steekwapens waarmee men ooit vermoord is, ziektes, psychische afwijkingen etc , doet allemaal aan zuiverheid en kracht af. Wanneer dat alles geheald is bij de healer in kwestie zijn alle genoemde genezingen inderdaad mogelijk. 

 

Healers met een zuiver hart hebben zelf al veel processen doorlopen en zijn door die ervaringen in staat in andere mensen deze patronen te herkennen en te doorzien. Het is puur zelf de ervaring hebben van het doorleven van oude pijn en soms ook ziekten, daardoor zien ze snel, voelen ze snel en weten ze snel.

Als ze een bepaalde staat van verlichting hebben bereikt en dus zuiver contact met de bron energie hebben, weten hoe te beschermen en hun eigen krachten kennen is de grootsheid van deze healingen enorm. 

En dan, ja dan zijn er geen grenzen meer... geloof dat maar gewoon. En volg anders maar gewoon een opleiding met een vastomlijnd systeem en weet dat je vele wonderen misloopt die daadwerkelijk bestaan.

 

Liefde, licht en kracht.

Nuria Rosa